RMBGySz*

Lelkipásztor avattunk Székelykeresztúron

Hálával és örömmel a szívünkben igyekeztünk 2018. január 24-én a Székelykeresztúr és körzetének kiemelkedő ünnepére:  az Úr kegyelméből  Ferenczi Lajos testvért lelkipásztorrá avatták, és kirendelték a szolgálatra.

A nyitott ajtó és az igazság beszédének helyes hasogatása mint visszatérő kép és életelv szőtte át a lelkipásztoravatói örömünnepet, majd – ahogy a bizonyságtételből megtudtuk – magának a körzet lelkipásztorának az életútját is. 

Az imaáhítaton id. Erdő Endre, gyülekezeti vén az Ef 4:11-16 alapján, Vékás Zsolt, diakónus a Jer 29:11-13 igerész ígéreteinek fényében buzdítottak imára. A hála szavai hangzottak fel az imádkozó testvérek ajkán, azért, hogy pásztort rendelt, ugyanakkor imába öntötték azt, hogy készek imában is támogatni őt szolgálatában.

Id. Máté Zoltán, a Székelyföldi Missziókerület elnöke nyitó beszédében a Zsolt 118:20-27 üzenetével hangolta a szívünket, és arra biztatott, hogy a szeretet köteleivel kötözzük az új lelkipásztort az oltárhoz mint Istennek szentelt ünnepi áldozatot.

Az ünnepi istentiszteleti igét Dr. Kis-juhász Vilmos, a RMBGySz oktatási alelnöke hirdette a gyülekezetnek. A 2Tim 2:15 és a Zsid 13:12-17 alapján azt fejtette ki, hogy mit jelent továbbvinni az örömhírt és Isten beszédét: mit jelent ez a lelkipásztor részéről, és mi kívántatik a gyülekezet részéről. Kiemelte: munkásokat vár Isten, akik készek hordozni Krisztust, alázatosan vinni Isten beszédét, és helyesen hasogatni azt.

A beiktatási mozzanatot Budai Lajos, a RMBGySz missziói alelnöke vezette, aki az 1Tim 3:1-4 és az 1Tessz 5:12-13 vonatkozásában hangsúlyozta: Istentől származik a rend a gyülekezet vezetésére, és az, hogy legyenek pásztorok, akik továbbadják az igét, hogy a gyülekezet fejlődjön. Majd a misszió létjogosultságáról beszélt. Felelevenítette a gyülekezet múltját is, a kezdeteket.

Ferenczi Lajos személyes bizonyságtételében életútját osztotta meg: hogyan találta meg őt Isten, és kapta az elhívást a lelkipásztori szolgálatra. Mérföldkövek voltak a hit életútján a gyermeki meggyőződés Isten létezéséről, majd a teológiai évek, tapasztalatok, amelyek személyes meggyőződéshez vezették az ember igazi mivoltáról, és Jézus Krisztus váltságáldozatának elfogadása, továbbá a bemerítkezés szükségszerűségéről való meggyőződés. A lelkipásztor arról is beszámolt, hogyan valósult meg és bontakozott ki az Úr terve az életében. 

Ezt követően az avatóbizottság által feltett, a hitelvi kérdésekre adott válaszokat hallgattuk meg, majd Budai Lajos-Dániel, id. Máté Zoltán, Mezei Ödön, Dr. Kis-Juhász Vilmos, Kelemen Sándor és Veress Ernő testvérek kézrátétellel imádkoztak a felavatandó lelkipásztorért.

A köszöntések sorában Vékás Zsolt, majd a helyi református és unitárius egyházi vezetők, a város polgármestere, az udvarhelyi gyülekezet lelkipásztora, Mezei Ödön köszöntötték a beiktatott lelkipásztort. Zárszóként Veress Ernő, a gyülekezet egykori lelkipásztora köszöntőjében az építésről szólt: felelevenítette  a gyülekezeti történelmi mérföldköveit, és lelki téren azt a felhívást intézte a gyülekezetnek, hogy legyen fénnyé és világító várossá.

Az ünnepen az udvarhelyi gyülekezet énekkara és dicsőítő csapata emelte énekeivel szívünket az Úr trónjához, és az udvarhelyi és keresztúri körzetek összevont fúvós zenekara is vezetett az Isten dicséretében.

A közös ebéd után folytatódott az ünneplés: a beiktatott új lelkipásztor az 1Kor 12:1-7 alapján hirdette az igét, majd további köszöntések hangzottak el. 

Isten igéjével betelve, hálatelten és reményteljesen emlékezünk e napra Székelykeresztúr és körzete lelki életében. 

Máté Imola

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.