RMBGySz*

Mérán is megmozdult a víz

Bemerítés volt Mérán 2017. július 30-án, ami nem kicsi. A három bemerítkező közül az egyik fehérruhás magyar ajkú (Kelemen Anna, jobbra), a másik kettő pedig – a házaspár – roma nemzetiségű (Balha Albert és Mária). A zsúfolásig megtelt imaházban Oláh Lajos kiskapusi lelkipásztor (balra) hirdetett igét, a bemerítést pedig a helybeli lelkipásztor, Borzási Pál végezte (jobbra). Jelen volt családjával együtt Ferenczi Lajos testvér is Székelykeresztúrról (jobbról a második), aki imára buzdítással és a megtéréséről való bizonyságtevéssel szolgált. Az örömteli ünnepen a lónai gyülekezet énekkara és fúvóskara szolgált, amelyért szintén hálásak vagyunk Istennek. Az Úr tartsa meg a friss hívőket az ő követésében mindvégig és tegye őket hasznossá mások megmentésében! [Borzási Pál]

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.