RMBGySz*

Misszió az ungvári járásban

A januári, nagyváradi missziói konferencián kérdeztük Kelemen Szabolcsot, a Szövetség Kárpátaljára kiküldött misszionáriusát az ott folyó munkáról. 

Az ungvári járásban főképp Kisdobronyra, Ungvárra és Korláthelmecre terjed ki a szolgálatunk. Itt a magyarok között a baptista misszió viszonylag újnak számít, mivel az elmúlt rendszerben csupán egyetlen gyülekezet volt, Nagydobronyban, amely a kommunizmus ideje alatt teljességgel megszűnt. Ungváron jelenleg az Ukrán Baptista Gyülekezet épületében tartjuk az összejöveteli alkalmat vasárnap délelőttönként, hétközben pedig házi bibliaóra működik az egyik gyülekezeti tag otthonában. 

Kisdobronyban mind a felnőttek mind a gyermekek, ifjak felé van lehetőség, alkalom a szolgálatra. Itt heti rendszerességgel van egy házi bibliaóra, a gyermekek számára angol tanulással, kézimunkázással egybekötött bibliatanulmányozás, vasárnap délutánonként istentiszteleti alkalom. A tinédzserekkel rendszeres látogatást teszünk a beregszászi Kegyelem Plusz idősek otthonába, amely a Beregszászi Baptista Gyülekezet egyik missziós állomása is egyben. Ilyenkor Isten szeretetében áthidalódnak a generációs különbségek, és mind a gyerekek, mind az idősek örvendeznek a találkozásnak. Minden nyáron átlagosan két gyermekhetet tartunk. A tinédzser korosztályt célzó héten a „The Grain Game” misszió csapatával dolgozunk együtt. Ennek a missziónak az a módszere, hogy játékokon és tudományos kísérleteken keresztül tanít meg bibliai igazságokat. Ebben a közegben a tinédzserek feloldódnak, nyitottak őszinte beszélgetésekre, és az evangélium iránt is nyitottabbá válnak. A második gyerekhét általában a gyermek- és kis-tini korosztályt célozza meg. Ezeken a heteken általában dr. Borzási István erdélyi lelkipásztor testvér és felesége van a segítségünkre. Ilyenkor általában a GyEK által kiadott bibliai leckéket használjuk, ugyanakkor van játék és kézimunkás tevékenység is. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy van nyitottság a gyermekekben az evangélium iránt és hisszük, hogy az elhintett ige életté lesz a számukra, és gyümölcsöt terem. 

Hálásak vagyunk Istennek azért is, hogy az újonnan csatlakozott tagok révén több falu felé is nyitott és hisszük nyitni fog kapukat az Ungvári Járásban. 2015. őszén Koráthelmecen indult heti rendszerességgel egy házi bibliaóra, melynek az ungvári közösség tagjai adnak otthont. Az elmúlt öt évben Isten hat taggal ajándékozta meg a meglevő ungvári közösséget, érdekes módon többen a környező falvakból vannak, hisszük az Úr nyit kaput ezekhez a falvakhoz is. Imádkozunk azért, hogy Isten nyissa meg az emberek szívét, hogy megérthessék az evangéliumot és valóban az Úrral és az Úrnak éljenek. 

Az említett településeken heti rendszerességgel vannak istentiszteleti alkalmak, és évközben evangelizációk vagy hitmélyítő alkalmak. Ugyanakkor igyekszünk részt venni a TELEK találkozón, mely az erdélyi, magyarországi és kárpátaljai szolgálattevők közös alkalma. A TELEK találkozó keretében tavasszal egy hétvégét szolgálnak Kárpátalján erdélyi testvérek és ősszel egy hétvégét szolgálnak magyarországi és kárpátaljai testvérek Erdélyben. Szintén a TELEK mintájára évente szervezésre kerül a határ menti lelkipásztorok találkozója magyarországi és kárpátaljai részről.

Szeretnénk hiteles bizonyságtevői lenni az Úr Jézus Krisztusnak és neki megnyerni embereket. Azért imádkozunk, hogy Isten adjon megtéréseket a szolgálati területeken, és ő nyisson más ajtókat is, ahol az evangéliummal szolgálhatunk az ő dicsőségére.

Kelemen Szabolcs Dénes

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.