RMBGySz*

Öröm a befejezett munka után

2015. december 13-án imaházmegnyitó istentiszteletre gyűltünk össze a felújított hegyközcsatári imaházban. 119 napig tartott a külső és belső felújítási munka, jóval tovább mint a bibliai Nehémiás korában, de Istené legyen a dicsőség, hogy sikeresen befejezett munka lett.

Hálát adunk az Úrnak minden segítségért, amit a körzeti gyülekezeteken keresztül, valamint testvérektől kaptunk. A lelki munka tovább folytatódik, és Jézus példáját követve, csak az imádsággal küzdhetünk céljainkért. Céljaink pedig vannak.

Az elhangzott szolgálatokból egyöntetűen kicsendült, hogy „először keressük Isten országát” és Máté 3,2 alapján „térjünk meg, mert elközelített a Mennyek országa”. A sok munka áldozattal járt, de az Úr előtt az számít, amit szívből teszünk, a gyülekezetben és otthon a családban is.

Az igehirdetésben a 2Krón 34:8-12 alapján, Bányai János rávilágított arra, hogy Jósiás meglátta az Isten házán levő repedezéseket és hozzáfogott kijavítani, helyreállítani azokat. Ebben a házban minden megújult, most rajtunk a sor, hogy felépüljünk, ne maradjunk úgy, ahogy vagyunk.

Végül hadd idézzem Aggeus 2:9 üzenetét, amely ezen a napon elhangzott, és hiszem, hogy beteljesül: „Nagyobb lészen e második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békességet.”

Dányi Elvira, Hegyközcsatár

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.