RMBGySz*

Összhangban magammal

– Határmenti női konferencia volt Szalárdon

Az idei tavaszi határmenti nők találkozója április 29-én került megszervezésre a szalárdi baptista imaházban, ahol több mint kétszázan lehettünk együtt Isten közösségében.

Alkalmunkat Istent dicsőítő énekekkel kezdtük, majd a helyi lelkipásztor, Veress Efraim és felesége köszöntötték a nőtestvéreket. Ezután egy kvízkérdésekkel tűzdelt jégtörő játék következett, s mikor már mindenki kellőképpen felszabadult, egy bizonyságtételt hallgathattunk meg Fábián Inesz testvérnő részéről. Majd az előadás következett, melyet Balla Annamária tartott, „Összhangban önmagammal” címmel. Ezt a témát boncolgatva, tanulmányozva, igékkel alátámasztva előadónőnk úgy fogalmazta meg, hogy összhangban lenni önmagammal azt jelenti: összhangban lenni Isten tervével. Az ApCsel 17:26 szerint Istennek minden emberrel személyre szabott terve van, „… meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait…” Ahhoz, hogy összhangban legyünk az Ő tervével, a megfelelő időben a megfelelő helyen kell lennünk. Isten előre meghatározta azt is, hogy milyen időket élünk meg, mikor leszünk mélységben, vagy mikor lesznek sikereink. Ezek által rajzolódik ki igazi emberi jellemünk. Nem elég csupán akkor látni valakit, amikor mélységben, szenvedésben van, olyankor „könnyen hisz Istenben”. Keresi a támaszt, a segítséget, és talán még ígérteket is tesz. De hogy ez mennyire őszinte, csak akkor derül ki, mikor kijön a mélységből, mikor magasabbra emelkedik, s végre igazi sikereket ér el. Akkor látszik meg igazán, mi van a szívében, Istennek adja-e a dicsőséget, vagy ott van benne, hogy „azért most kellett az én erőm, magamtól jutottam idáig”. Istené az erő, tőle kapok mindent, ezt kell felismernem, hogy valóban összhangban legyek az Ő tervével és önmagammal. Tőle kapjuk talentumainkat, amelyek által a sikert érünk el. Mindannyian kapjuk ezeket az ajándékokat, de nem egyformán, hanem képességeinkhez mérten. Azonban mindenkitől számon kéretik, hogy a rendelt időben, helyen használta-e Isten dicsőségére.

Elgondolkodtató, figyelemfelkeltő üzenetet kaptunk abban az egy órában, aminek felét sem lehet így átadni. Alkalmunkat közös istentisztelettel fejeztük be, amelyen csatlakoztak hozzánk a férfitestvérek is, akik addig a felházban voltak együtt közös- ségben. Papp Dezső lelkipásztor hirdetett igét, majd énekekkel és hálaadóimával zártuk együttlétünket, ami után közös szeretetvendégséget tartottunk az imaház udvarán.

Veress Judit

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.
Kötetlen beszélgetés kávészünetben
Balla Annamária előadó
Figyelmes hallgatók