RMBGySz*

Tavaszok, TELEK

Isten kegyelméből folyó év március 9-11 között kerülhetett sor a XXXII. TELEK konferenciára, melyen a több mint hatvan Erdélyből, Magyarországról és Kárpátaljáról összesereglett lelkipásztor és missziómunkás vett részt. Péntek reggel a nyíregyházi baptista imaházban gyűlt össze a mintegy ötven vendég. Takács Zoltán helyi lelkipásztor köszöntése nyitotta meg az alkalmat, és imára való buzdítása után megismerkedtünk az egész hétvégi találkozó központi témájával: „Az első szeretet tartalma az efézusi gyülekezetben, és annak feltételei, hogy újra úgy éljünk, és szolgáljunk”. Rajna Ottó, tordai lelkipásztor erről szóló előadásában Isten Igéjének igazságait húzta alá újra, mélyen a szívünkbe vésve. Nagyon fontos, hogy naponta időt töltsünk Istennel. A Jézussal való közösséget senki és semmi nem helyettesítheti. Isten országát és az Ő igazságait elsőként kell keresnünk, és csak utána, abban elmélyülve, és azzal áthatva tegyük többi dolgainkat. Vigyázzunk arra, hogy Isten ily szeretetének a hiánya a buzgóság hiányához ne vezessen, mert ennek eredménye a lágymelegség lesz, ami nem Isten ínyére való. A fenti témát Kelemen Sándor, besztercei lelkipásztor fejtette ki előadásában. Az Istennek való szolgálatunkat mindenképpen meg kell előznie a Vele való közösségünk ápolásának és erősítésének, amelyben Szentlelke által megváltoztat, és Krisztushoz hasonlóvá formál. Az Istennel való szoros közösségben érti meg csak a hívő ember, mit jelent az engedelmesség, mit bíz rá Isten. Így közösségét

Isten dicsőítése és az állandó öröm fogja jellemezni. S közben eszköz lesz arra a hívő, hogy környezetébe isteni áldások áradjanak.

A hétvégén több mint 20 gyülekezetben nyílt lehetőség a szolgálatra. Szombat délelőtt 10 órától már három csoportban gyakoroltuk a szolgatársi közösséget Hajdúbagoson, Mátészalkán és Beregszászban. A szombat esti és vasárnapi szolgálatok után ismét három csoportban és három helyen került sor a konferencia záró alkalmára a fent megnevezett gyülekezetekben, ahol énekekkel és rövid bizonyságtételekkel szolgáltunk vendégekként. Nagy szeretetet tapasztaltunk mindenütt. Hála legyen Istennek az építő közösségért és az Ő megújító munkájáért bennünk!

Kelemen Sándor, Beszterce

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.