RMBGySz*

Új év, új kezdet!

Lelkipásztor beiktatás Zilahon

Lelkipásztor beiktatási ünnepet tartottunk 2018. február 11-én a Zilahi Magyar Baptista Imaházban. A gyülekezet tagjain kívül, számos vendég és városi előljáró érkezett, hogy tanúi legyenek Nagy Ferencz lelkipásztor beiktatásának.
Az új lelkipásztor ünnepélyes beiktatására február második vasárnapján került sor. Az alkalom Istent dicsőítő énekekkel és imádkozással kezdődött, melyett Nagy István, szilágynagyfalui baptista lelkipásztor és Kelemen Dezső, zilahi előljáró vezettek.

Az igehírdetést Pardi Félix testvér, az RMBGySz elnöke tartotta az Ézs 62:6-7 alapján az őrálló feladatáról. „Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel! Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák! Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicséretének helyévé nem teszi Jeruzsálemet a földön.”

A beiktatási mozzanat Nagy Ferencz önéletrajzi adatainak ismertetésével kezdődött. Elmondta, hogyan győződött meg lelkipásztori elhívásáról és arról, hogy Zilahon kell folytatnia szolgálatát. Ezután következett a fogadalomtétel, melyben a lelkipásztor fogadta, hogy a tiszta evangéliumot fogja hírdetni, az embereket az üdvösség útjára fogja vezetni és pásztori feladatait hűségesen betölti. A gyülekezet tagjai is fogadták, hogy a lelkipásztor testvért Isten fölkent szolgájának tekintik, őt megkülönböztetett tisztelettel, imádkozó szeretettel veszik körül és vállalják, hogy vele együtt az emberek üdvösségét és a gyülekezet épülését munkálják. Az elhangzott fogadalomtételek után kézrátételes imádkozással könyörgött az avató bizottság Isten áldásáért.

A frissen beiktatott lelkipásztor székfoglaló beszédében a Mt 13:44-48 alapján kihangsúlyozta, hogy a legfontosabb dolog az életben az Istent keresni, és engedni, hogy az Isten megtaláljon minket. Az istentiszteletek ünnepi hangulatát emelte a zilahi énekkar és fúvószenekar szolgálata.  A délelőtti istentisztelet végén a népes gyülekezet együtt ebédelt, hogy ezáltal is gyakorolják a testvérszeretetet. 

A délutáni istentiszteleten további köszöntések és jókívánságok hangzottak el a vendégek részéről, majd Elekes József lelkipásztor igehírdetésében kihangsúlyozta a Jn 21:15-17 alapján, hogy a lelkipásztor felelőssége, hogy jól tartsa magát lelki táplálékkal, hogy jól tarthassa az őt hallgatókat is. Nagy Ferencz lelkipásztor záró igei gondolata a Jer 7:1-11 alapján az volt, hogy a gyülekezetet úgy kell tekinteni, mint a mennyország kapuját. Azért fontos a gyülekezetbe járás, mert ott valósul meg az igazi istenimádat, útjaink megjobbítása, bűneink elhagyása, a hazugságtól és bálványainktól való elfordulás, az igazi testvérszeretet, hogy már itt a földön valósággal az Istennel lakjunk. 

Az Istené legyen a dicsőség az egyházért, melynek feje Jézus Krisztus és az ő szolgáiért, akiket elhív magának az Úr a gyülekezet építésére!

(A teljes beiktatási ünnep megtekinthető a zilahi baptista gyülekezet Youtube csatornáján!)

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.