RMBGySz*

Új teremtés

Ennek az évnek a legkiemeltebb eseménye a magyar baptisták számára, augusztus 4-6 között megrendezésre kerülő Magyar Baptisták 4. Világtalálkozója lesz, amelynek Debrecen ad majd helyet. Ennek az eseménynek a jelmondata: „Valami új született”, a mottó igeverse pedig a 2Korinthus 5:17.  Figyelembe véve e találkozó jelmondatát, és a 2Korinthus 5:17-ik versét egyszerre tárul elénk az újjászületés elengedhetetlen szükségessége, ugyanakkor a szívünk húrjait megpendíti az a vágy, hogy bárcsak történne „valami új” bennünk is, akik már átéltük az újjászületés munkáját. Bármilyen keresztyén esemény szervezésében tevékenykedünk, akár helyi, akár országos, vagy határon átnyúló szinten, nem szabad elfelejtenünk, hogy az első számú felelősségünk nem a magunk szórakoztatása, vagy a világon élő magyar baptisták taglétszámának fitogtatása. Az Úr Jézus Krisztus azzal bízott meg minket, hogy az evangéliumot hirdessük erővel és hatalommal azért, hogy minél több ember átélje az újjászületés csodás kegyelmét és áldását. 

Ha azonban egy kicsit magunk felé fordulunk, azt is láthatjuk, hogy mint magyar baptistáknak, gyülekezeteknek, szövetségeknek is nagy szükségünk van arra, hogy valami új járja át az életünket, ami Isten Szent Lelkétől származik. Bárcsak ezen a találkozón Isten kiárasztaná ránk a szellemi megújulás ajándékát! Adj ébredést Urunk! (>>> 3. oldal)

Az „új teremtés” gondolata változást sugall.

A változás nem feltétlenül egy nem kívánatos dolog, amelytől félnünk kellene. Maga Isten igéje is serkent bizonyos változásokra: „és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával...” (Róma 12:2). Az újjászületés is azért kell megtörténjen az ember életében, mert a régi, velünk született természet romlott. Ahol Isten Szent Lelke munkálkodik, ott valami mindig változik, még annak az embernek az életében is, aki már több éve az Úr gyermeke. 

Változik az ember Istennel való kapcsolata.

Valamikor Isten nélkül éltünk, elszakadva Tőle. Jézus Krisztus azért jött, hogy ez a szakadék eltűnjön az ember és Isten közül. Magára vette bűneink ítéletét és utat nyitott számunkra a menny felé. Amikor felismertük bűnösségünket, és megtérve jöttünk Istenhez Krisztus által, az Atya gyermekévé fogadott, és attól a pillanattól kezdve egy szeretetre épülő kapcsolatban élünk Vele. Az is tény, hogy ha a hívő ember nem vigyáz, akkor az Úrral való kapcsolata meggyengülhet. Nem Isten miatt, hanem mindig maga miatt! Nem beszélgetsz már mindennap Vele. Nem veszed igéjét örömmel a kezedbe. Nem vágysz oda, ahol imádkoznak. Lehet, hogy ilyen állapotban vagy? Éppen ezért szükséged van neked is arra, hogy valami új történjen ebben az évben az életedben az Úrral való kapcsolatod területén.

Változik az ember beszéde. 

Az ember megtérése és újjászületése változást hoz az egyén beszédében is. Pál apostol így tesz bizonyságot a megtéréséről: „Ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék: de könyörült rajtam...” (1Tim 1:13). Azt mondják, hogy a magyar ember élen jár a káromkodás területén. Isten Szent Lelke nemcsak a kapcsolatunkat tudja helyreállítani Istennel, de a beszédünket is át tudja formálni. Mi hagyja el az ajkadat, aki már az Úr gyermeke vagy? Feltételezem, hogy káromkodás nem! De lehet, hogy trágár vicc, kétértelmű szavak, panaszkodás, keserűség. Ne felejtsd el, hogy a szív teljességéből szól a száj. Bárcsak Isten igéjével lenne telve a szívünk, hogy átjárná az, a beszédünket. Ezen a területen is szükségünk van a változásra.

Változik az ember jelleme. 

Nem tudunk változtatni azon, hogy milyen vérmérsékletűek vagyunk. Az újjászületés munkája után a jellemünkön folyamatos változás kell, hogy végbemenjen. A jellemünk Krisztus jelleméhez kell hasonlóvá váljon. Ez a megszentelődés útja! István vértanú arca a legmélyebb megpróbáltatása során is olyan volt, mint egy angyalé. Ez valamit elárult róla. Az imádkozásában pedig teljességgel nyilvánvalóvá vált, hogy Krisztus jelleme uralkodott benne. Mit látnak az emberek benned, rajtad? Eltelt talán tíz, húsz év megtérésed után, és mégis olyan kevés a változás benned! Szükséged van arra, hogy új érintés történjen az életedben, ahhoz, hogy a Krisztus jelleme váljon az életed részévé.   

Változik az ember cselekedete. 

A Bibliából világosan érthető, hogy cselekedeteink által nem tudunk piros pontokat gyűjteni Isten előtt. Azonban Jakab apostol azt írja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. A Krisztusi új élet érinti az életvitelünket, tetteinket. Sokszor a tetteink hangosabban beszélnek a hitünkről, mint az elmondott bizonyságtevésünk. Szomorú az, amikor „hívő” emberek egyféleképpen viselkednek az imaházban, és másféleképpen a hétköznapi életben. Szükségünk van változásra ahhoz, hogy a hitünk a mindennapi viselkedésünkben is nyilvánvalóvá váljon.  

Lehetne folytatni azt, hogy milyen változásokat eredményez a Krisztusi élet, és miben kell újat megtapasztaljunk mi is ebben az évben. A vágyam az, hogy minél hamarabb, de a Magyar Baptisták 4. Világtalálkozója után is úgy tudjuk kimondani, hogy valami új született, mint akik ezt át is éltük. 

János Csaba, az RMBGySz kommunikációs alelnöke

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.