RMBGySz*

Újra 25: szóljon a kürt!

– A zilahi magyar baptista gyülekezet fúvószenekara 1993-2018 között

Zilahon az 1940-es évek elején alakult meg a fúvószenekar. Istennek hála, Kulcsár Árpád testvér áldozatos munkájának köszönhetően beindult ez a szolgálat. Sajnos nem sokáig, mert a II. világháborús esemé- nyek katonai szolgálatra, majd hadifogságba is kényszerítette testvérünket. 1943-tól a zenekar tevékenysége egy ideig szünetelt. Hucs János vendégszakértő segítségével 1946-ban újra felcsendültek a trombiták. A zenekar fénykorát 1980 és 1988 között élte. Ekkor Király Tibor jött Szilágyballáról tanítani és vezetni a zenészeket. A rendszerváltáskori zűrzavaros idők rányomták pecsétjüket a zenekarra is: többen kivándoroltak, elköltöztek, nagy űrt hagyva a gyülekezet zenei szolgálatában is. 1988 és 1993 között nem működött a fúvószenekar Zilahon. A 90-es évek elején Kiss Endre és Major Ferenc testvérek kezdték el oktatni újból a gyülekezet fiataljait a zenei alapismeretekre, és a fúvóshangszerek megszólaltatására. De ez a próbálkozás is hamar félbemaradt. 

1993-2018 – az újraalakult zenekar 

1993 elején Bartha Tibor vállalta, hogy a többnyire tinédzserekből és középiskolás korú legényekből álló fiatal generációval újra alapítja a zilahi fúvószenekart. Az induláskor egyetlen katonaviselt férfi sem volt a zenekar tagja, tehát az átlagéletkor 11-17 év közé tevődött. Az új generációt lelkesedés és odaadás jellemezte olyannyira, hogy még azon év húsvét első napjának délutánján, 1993. április 11-én, az újjáalakult zenekar megszólaltatta a „Fel, mert az éj fog jönni” című közismert gyülekezeti éneket. A gyülekezetben ekkor több mint 200 tagú vasárnapi iskolai és ifjúsági csoport működött. Akkora volt a lelkesedés, hogy nem jutott minden tanulni vágyónak hangszer.  A kezdeti lendület idővel alábbhagyott, az évek alatt többen kiestek a zenekarból (elköltöztek vagy abbahagyták a zenélést), helyettük más lépett be. Az elmúlt 25 év alatt a gyülekezet fiúinak kb. 70-80 százaléka volt zenekari tag több-kevesebb ideig. A zenekarnak jelenleg 18 állandó tagja van. 

Repertoár 

Az induláskor a gyülekezeti énekek egyszerűbb feldolgozásait játszotta a zenekar, majd a Szilágyságban – főleg az ún. ballai feldolgozásokként – jól ismert fúvószenekari számok képezték a repertoár nagyobb részét. A rendszerváltozás utáni években nagyon nehezen lehetett új, akár külföldön írt fúvózenekarnak írt zenedarabhoz hozzájutni. A zenekar első évtizedében a régi, több évtizedes darabokat játszotta. 
Változást csupán a 2000-es évek eleje hozott, amikor már újabb stílusú zenedarabokhoz is hozzá lehetett jutni. Az új énekfeldolgozásokat (amelyek között sok ún. ifjúsági ének is található), harmóniai és ritmikai sokszínűség jellemzi. 

Szolgálatok 

A zenekar rendszeresen zenél a vasárnapi istentiszteleteken, egyházi és nemzeti ünnepeinken, temetéseken. Legtöbbször a fúvószenekar kísérte a gyászmenetet a városon keresztül is egészen 2006-ig. A megnövekedett városi forgalom miatt ez a fajta misszió ma már szinte kivitelezhetetlen.  A 25 év alatt a következő testvérek vezették és irányították a zenekart Bartha Tibor testvér távollétében: Kui János, Gönczi István, Dombi Ervin és Kiss Endre testvérek. A kezdetekkor a legnagyobb akadályt a kevés és elhasznált, régi hangszer jelentette. 2018-ban a tanulás, a fejlődés legnagyobb akadályát az elkötelezett, odaszánt idő hiányában látjuk. Imánk az, hogy fúvószenekarunk is lehessen Isten eszköze az evangélium terjedésében, hitünk erősödésében és épülésében! Hisszük, hogy a fúvószenekarunk szolgálata Isten dicsőítését, a testvériség lelki épülését szolgálja! SOLI DEO GLORIA! EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG! A teljes istentisztelet megnézhető a gyülekezetünk youtube csatornáján (Baptista Tv Zilah). Karvezetők: Bartha Tibor és Nemeshegyi János. 

A Bethlen Gábor Alap anyagi támogatásának köszön-hetően újabb hangszert vásárolhattunk a zilahi magyar baptista gyülekezet zenekara részére, ezzel is folytatva a hangszerállomány korszerűsítését, felújítását.

Dr. Szöllősi Szabolcs, Zilah (Fotó: Józsa Zsolt)

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.