RMBGySz*

Véget ért a MABAVIT IV.

„Zánka, Nagyvárad, Debrecen után ismét itt vagyunk Debrecenben”, nyitotta meg a debreceni Főnix-csarnokban a Magyar Baptisták IV. Világtalálkozóját Durkó István, a Magyar Baptista Egyház főtitkára 2017. augusztus 4-én, pénteken. Bár a két említett nagyváros viszonylag közel fekszik egymáshoz, az esemény résztvevői közül annál nagyobb területről érkeztek, az amerikai kontinenstől Ausztráliáig. A tiszteletbeli vendégek közt köszöntötte Durkó István a Baptista Világszövetség elnökét, Paul Msizát, és Anthony Pecket, az Európai Baptista Föderáció főtitkárát. A szomszédos Szlovákia, és a baráti Lengyelország baptista szövetségeinek vezetői is jelen voltak már péntek este. És nem utolsósorban a Mabavisz-t alkotó tagszövetségek lelki munkásai.

A pénteki, nyitó alkalmon

Durkó István bevezető mondatait követően Dr. Gergely István, az amerikai magyar baptisták vezetője, a világszövetség alelnöke köszöntötte a résztvevőket. „Jelenlegi konferenciánknak történelmi jellege is van, ugyanis idén ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját, halálának 100. évfordulója alkalmából pedig emlékezünk Kornya Mihály magyar baptista úttörő misszionáriusra. Valami új született a XVII. század elején, és a XIX-XX. század fordulóján is. Miután a reformáció az emberek kezébe adta a Bibliát, és az emberek tanulmányozni kezdték, Európában sorra jelentek meg a puritán és anabaptista közösségek. Mára több mint százmilliósra nőtt az 1906-ban megalakult baptista közösség. Ez a hitmozgalom a Kárpát-medencében is táptalajra talált. Miközben hálát adunk tehát a reformációért és baptista hitelődeinkért, tartsunk önvizsgálatot, méltó követői vagyunk-e a hitelődeink által felismert és gyakorolt evangéliumi igazságoknak? És ami a legfontosabb: kötelezzük el magunkat újból egy alázatos, szolgáló életre.”

„Élet Lelke, áradj köztünk…”, énekelte Mike Sámuel és a kecskeméti gyülekezet énekes csapata, majd az ukrajnai magyar baptisták életét bemutató videóra került sor.

A péntek esti alkalom újdonságát és meghittségét szolgálta tizenegy újdonsült keresztyén bemerítése Debrecenből, Budapestről, és Erdélyből, akiket saját lelkipásztoraik vezettek a hullámsírba. 

A találkozó jelmondata – „Valami új született” – jegyében szólt az igehirdetés az újjászületés lelki élményéről, Papp János MBE-elnök tolmácsolásában. A Jn 3:1-9, Nikodémus története alapján érzékeltette, mennyire más vágányon halad a testi ember és az Isten gondolkodása. „Jézus az újjászületés lelki szükségéről beszél. Ösztönösen érezzük, mi emberek, hogy az életünk több, mint csupán test és hús. Nem lehet igaz az, hogy csak ennyi az élet, kell lennie ezen túl is valaminek. Isten erről a nem látható világról beszél. És arról a lehetőségről, hogy ez megtapasztalható, s mindenkinek a lelkében meggyökerezhet. Mert szeret bennünket, végtelenül, örökkévaló módon, fájdalmasan, és mindent odaadva. A kísértő, a környezetünk sokszor azt sugallja, hogy csak a test létezik. Isten azonban világának minden áldásával el akar halmozni. Mind vétkeztünk, és szükségünk újjászületnünk. Nem lehet úgy az örökkévaló világra átmenni, ha ez nem gyökerezett meg bennünk korábban. S bár az újjászületés emberek számára lehetetlen, de Isten számára lehetséges. Augustinus, Luther és Kornya Mihály példáját hozta fel arra, hogyan születtek újjá Isten nagy szolgái.” „És Nikodémus feltesz egy nagyon jó kérdést: «Hogyan történhet mindez?» Hogyan születhet meg bennünk visszafordíthatatlanul Isten világa? Tisztáznunk kell, hogy ezt mi nem tudjuk megcsinálni. Ez nem valami fajta ezoterikus gondolkodás, hanem valóság, amikor Szentlelke által Isten, valahol mélyen a lelkünkben megérint és újjászül minket.” „A széllel példázza Jézus az újjászületés módját, mint amikor a hajót szél hajtja kint a tengeren. És bár a szelet nem mi hozzuk létre, annyit tehetünk, hogy felhúzzuk a vitorlát. De mit jelent felhúzni a vitorlát? Azt jelenti, hogy hiszek Jézus Krisztusban. Rábízom az életemet. Azt jelenti, hogy ez a szélt kihoz abból, amiben voltál, mert nem lehetünk egyszerre régi és új emberek.”

A szombat délelőtti alkalmat

Püsök Dániel nyitotta meg az Ézs 43:18-19 alapján, személyes élményeket is felidézve az előző Mabavitról. „Isten képes újat létrehozni a semmiből környezetünkben, és bennünk is. A pusztában gyakran betakarja a homok az utat. Isten azt üzeni ma neked, hogy már készíti az utat, hogy tudd meg, hol kell járnod. Isten ma közösségünk életében is újat akar tenni.”  A szombat délelőtt dicséretet az erdélyi ének- és fúvóskar kísérte. Az első énekszolgálat után került sor a zászlók ünnepélyes felvonultatására, amely után a soros Észak-amerikai baptista szövetség bemutatkozó videóját vetítették. Ezek a videók a helyi közösségek életét hivatottak bemutatni, s kisebb méretüknél fogva az észak-amerikaiaknak sikerült szinte mindegyik gyülekezetet bemutatniuk. A tengerentúli tagszervezet életéért Nagy Csaba kárpátaljai misszionárius imádkozott.

A szombat délelőtt egyik kiemelkedő mozzanata volt a Kornya-díj átadása, melynek felvezető szövegét János Csaba nagybányai lelkipásztor olvasta. Jelen – posztumusz – díjátadás címzettje Füredi Gabriella Kamilla, aki helyett Dr. Mészáros Kálmán vette át a díjat.

Dr. Simon József, nyugdíjas nagyváradi lelkipásztor a Mt 5:8 alapján hirdetett igét. „Áldást ígér ez az ige, s bár mindenkinek felkínálja Isten, elnyerése feltételhez kötött. Ez a feltétel a tiszta szív. A tiszta szívűek látják meg az Istent.” Az igehirdető beszélt a tisztátalanság forrásairól: a gonoszról, a saját romlott természetünkről. Majd bemutatta a tiszta szív ismertetőjegyeit. Végül a tisztaság jutalmáról is beszélt, amikor a tiszta szívűek meglátják majd Istent.

Az igehirdetés után csoportokra oszlottak a résztvevők, és tematikus szekciókban folytatódott a beszélgetés oktatásról, szociális munkáról, gyülekezetplántálásról, dicsőítésről, házasságról, médiáról és művészetről, reformációról, vállalkozásról és világmisszióról.

Ebéd utánra is gazdag programokkal készült az MBE, amelyeket csak a sorvasztó/fullasztó kánikula nehezített, főleg, ami a történelmi városnézést illeti. A fakultatív programok közt városnézésen, és rádiózással kapcsolatos beszélgetésen vehettek részt a látogatók, de hallgathatták az erdélyi fúvósokat, a gyermekek pedig ugrálóvárban, játékokkal vagy arcfestéssel üthették agyon az időt. A délután kedvelt programja lett „Az igazság halhatatlan” c. zenés játék, amelyet egy anabaptista hagyományokat megelevenítő művészcsoport adott elő a szomszédos Hódos-csarnokban.

Menetrend szerint, pontban ötkor érkezett a vacsora, majd az esti evangelizáció, amelyen ezúttal a vajdasági misszió mutatkozott be egy videóval. Az igehirdetést Paul Msiza, a Baptista Világszövetség elnöke, az esemény díszvendége végezte. Paul Msiza köszöntést hozott a világ baptista családjától és otthoni gyülekezetétől. Igei üzenetében, amelyet a 2Kor 5:16-18 alapján tartott a Krisztusban nyert új életről beszélt. „Mert lehetséges új életet nyerni Jézus Krisztusban. A bárány és a disznó történetével illusztrálnám a régi és az új életet, amikor mindkét állatot végigvezették a falun, majd a disznó, meglátva egy tócsát, mindent feledve, jókedvűen jól megfetrengett benne. Mert az volt a természete. Mert belülről továbbra is malac maradt. A Biblia azt mondja: «Ha valaki Krisztusban van, új teremtés.» Az Ezékiel könyve írja: «Új szívet adok beléjük!» A keresztyénségnek nem arról kellene szólnia, hogy nézünk ki kívülről, vagy arról, hogy mennyire vagyunk vallásosak, hanem arról az új életről, amit Jézusban kaptunk. Attól a pillanattól kezdve, hogy az Úrba veted a hitedet, ő megígéri, hogy megváltoztat. Belülről átformál. Új életet ad, Szentlelke beléd költözik, és megváltoztatja az életedet. Reménységet hoz a reménytelenségedbe, életet. Beleköltözik a száraz csontokba, és megelevenít. «Hiszed-e ezt?» – kérdezi Isten a prófétától.”  

Méltatlan lenne, ha nem tennénk említést a szombati dicsőítést is végző kecskeméti dicsőítő csapatról, élén Mike Sámuellel, valamint az erdélyi összevont vegyes kórusról és zenekarról, akik áhítattá, élménnyé tették a szombati napot.

A vasárnapi zárónapot is

Durkó István, MBE-főtitkár nyitotta, akárcsak a pénteki alkalmat: „Kérünk, hogy Szentlelkedet áraszd ki ránk, szükségünk van rád.” A magyarországi misszió bemutatkozó videóját stílusosan, egy repülőtéren forgatták, ahol „összeér az ég a földdel”. Részletesen hallhattunk-láthattunk a Magyarországi Baptista Egyház sokrétű missziós, szociális és társadalmi tevékenységéről, amelyet Balogh Zoltán emberi erőforrásokért felelős miniszter is méltatott későbbi beszédében, amikor a kormány nevében köszönetet mondott a magyar baptistáknak, akik 10 megyében, 40 településen, 49 oktatási intézményben több mint 16 ezer gyermeket nevelnek és 70 szociális intézményben gondoskodnak a rászorulókról, az elesettekről.

Új résztvevők is érkeztek a záró alkalomra, s a korábbi napok hallgatóival együtt csodálhatták az MBE szimfonikusok, é vezetőjük, Dr. Almási Kornél gyönyörű zenei feldolgozásait.

A háromnapos, több ezer látogatót számláló találkozást Paul Msiza BVSz-elnök igehirdetése zárta. „Ma délelőtti előadónk egy korábbi interjúban elmesélte, hogyan hívta el Isten arra, hogy az iskolabuszon prédikáljon. Isten megáldotta, pedagógus, majd később lelkipásztor lett. Prédikált hazájában, Dél-Afrikában, és most prédikál az egész világon. Ő Paul Msiza, magtar hangja pedig Dr. Bukovszky Ákos,” hangzott Durkó István konferansza.

„500 éve, hogy Isten támasztott egy embert Németországban, aki újra olvasta az Írásokat. És újból felfedezze azt a kinyilatkoztatást, hogy az üdvösség hit által van. És ebből a kinyilatkoztatásból egy reformációs mozgalom indult el a világban,” kezdte előadását Paul Msiza. „Köszönetünket nyilvánítjuk a magyar kormány felé, hogy a többi egyházakkal együtt ünnepli ezt a jeles évfordulót.”  Az 1Pt 2:4-9 alapján Isten új, választott népéről szólt. „Ha a történelmet vizsgáljuk, látjuk, hogy amikor Isten támaszt egy nagy nemzetet, mindig ad neki olyan embereket, akik Isten követei. Az egyházról úgy beszélt Péter, mint amely Isten új nemzete, aki Isten országát képviseli. S ennek a népnek mindentől meg kell szabadulnia, ami nem hoz dicsőséget Isten nevére. Az, hogy Isten kiválasztott minket, nem jelenti azt, hogy ő ne szeretné azokat, akik nem hisznek benne, viszont nekünk különleges helyünk, szerepünk van az Ő világában.” „Isten nem egyedülálló, szingli keresztyénekként akar látni minket, hanem az ő népe közösségébe. Az ő különleges családjába helyez minket. S ez a család nem hasonlít a világon levő családokra. Azok ugyanis földrajzi helyhez kötöttek, etnicitáshoz kötöttek, de Isten népe átível minden határon. Olyan nemzet ez, amely nem egy férfi és egy nő akaratából, hanem a Szentlélektől született. Nem önközpontú, hanem missziós célja van. Ugyanakkor az egységet kell keresse egy hihetetlenül megosztott világban. A szélsőségesség nő. Emberek milliói halnak meg gyógyítható betegségekben. Hogy lehet ez? A válasz nem a világban található, hanem az egyházban. Nekünk be kell mutatnunk a világnak Isten országát.”

 

Szöveg: Gönczi Géza
Fotók: Szőke Sándor, Kelemen Sándor Tomi, Herjeczki Géza

Fotó: Szőke Sándor, Szatmárnémeti

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.