RMBGySz*

Média-ajánló

 KÖZLEMÉNYEK, FELHÍVÁSOK

Hálásak vagyunk Istennek mindazokért a testvérekért, akik a vírushelyzet hozta nehéz helyzetben is hűségesek maradtak Jézushoz és jó példát mutatva kitartottak a gyülekezeti szolgálatokban. Hálásak vagyunk Istennek, hogy sokan meggyógyultak és...

Kedves Testvéreink az Úrban, karvezetők, kórustagok és zenészek!

Hálásak vagyunk Istennek, hogy ebben a zűrzavaros időszakban is megőrzött, megsegített minket. Sajnos, gyülekezeteink életében és a szolgálatokban is nyomott...

 Napi áhítat

Igehely: Mk 8:14-21; Kulcsige: Mk 8:21 „Ő pedig megkérdezte tőlük: Még mindig nem értitek?”

Szinte felfoghatatlan számunkra a tanítványok viselkedése, amikor Jézus figyelmezteti őket. De ha őszinték vagyunk, be kell ismernünk, hogy mi is viselkedtünk már hasonlóan. A farizeusok kovásza a képmutatás, a Heródes kovásza pedig a világiasság bűnének a jelképe. „Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” (Ef 5:17) A tanítványok értetlenségének az volt az oka, hogy gondolkozásuk nagyon racionális, és a fizikai létfenntartás aggodalmával telített volt. Pedig mennyi mindent láttak és hallottak már eddig!

† Zöld Edit testvérnőnk 58 évet kapott az Úrtól. 2020. május 22-én hajnalban az Úr hazaszólította. 1983. augusztus 21-én kötött házasságot Zöld Józseffel, és az Úr két fiúgyermekkel áldotta meg őket...

IGEI ÜZENET

Egymás elfogadása jellemezte az első keresztyéneket, bár ott is megvolt mindenkinek a maga személyisége, temperamentuma, de egymást elfog

 TÖRTÉNELEM

175 éve (1845)

  • J.G. Oncken által Hamburgban bemerítkezett Scharschmidt Károly

150 éve (1870)

  • alámerítkezett Novák Antal Bécsben, egy Benzinger nevű prédikátor által (ápr. 30)

130 éve (1890)

 MISSZIÓKERÜLETI ESEMÉNYEK

Magyarlóna, 2020. november 28.   Isten kegyelméből megtarthattuk szokásos év végi kerületi közgyűlésünket és láthatóan mindenki örült annak,...

Az Úr megadta nekünk, hogy a bizonytalan járványügyi helyzetben is találkozhattunk a székelyföldi gyülekezetek képviselőivel november 21-én a Hargita...

 GYÜLEKEZETI ESEMÉNYEK

Kiváltság volt együtt táborozni a Szilágysági Barnabás csoport tagjaival 2020. július 20-25 között a Hargita Keresztyén Táborban. A Barnabás...

A Nagyváradi Betlehem Óvoda a Betlehemi Baptista Imaháznál indult 1992 őszén. Néhány év múlva a létszám növekedése miatt átköltözött a Magyar...

 BEMERÍTÉS

A bibliai rendhez és az aktuális törvényekhez alkalmazkodva folytak az előkészületek a cegőtelki gyülekezetben minden akadálynak tűnő dolog...

Bemerítési ünnepe volt 2020. március 8-án a nagyváradi 1. sz. baptista gyülekezetnek. Hat fiatal vallotta meg hitét a bemerítésben is (a képen balról...

Isten iránti hálával a szívünkben gyűltünk össze a kolozsvári gyülekezet töredékével 2020. március 15-én Isten házában. Két fehérruhás – Antal Júlia...

 HIRDETÉSEK & INFORMÁCIÓK

Örömmel bocsátjuk a testvérek rendelkezésére igememorizálási programunkat. A következő segédanyagok segíthetnek a program megismerésében és használatában:

 a programot ismertető előadás Giorgiov Adrián tolmácsolásában


 SZÖVETSÉGI HÍREK

Isten terve és ajándéka, hogy a nők összegyülekezzenek, mondta a Romániai Magyar Baptista Nőszövetség volt és jelenlegi elnöknője, Borzási Márta a...

2019 augusztus 26-30 között volt az idei lelkipásztorok hete a Hargita táborban. Közel 30 lelkipásztor vett részt családjaikkal együtt. A hét témája...

 KITEKINTŐ

„Hadd beszéljek világosan a felmerülő kérdésről. Ha azt mondta volna a kormány, hogy ne gyűljünk össze, mert a keresztyénség törvényellenes, ha azt...

 INTERJÚ

A bezártság a Teológia hallgatóit sem kerülte el. Az udvarban levő óvodások zaja két hónapja elcsendesedett. Tanulni persze lehet ettől, sőt talán

 SZÓRVÁNY- ÉS ROMAMISSZIÓ

Kora ősszel, 2019. szeptember 14-én került megrendezésre az idei, immár XVI. roma nőkonferencia Ákoson. A találkozó mottója: „Fészeklakók, ügyeljünk...