RMBGySz*

Média-ajánló

 Napi áhítat

Igehely: Jn 8:37-47; Kulcsige: Jn 8:42 „Jézus így szólt hozzájuk: Ha Isten volna a ti Atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől indultam el, és tőle jövök; nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem.”

Külföldön élve sokszor tapasztaltam azt, hogy milyen nehéz szót érteni olyan emberekkel, akik nem beszélnek azonos nyelvet. Egyszerű dolgok olyan nehézségekké válnak, amelyek a kétségbeesés szélére taszíthatnak egyeseket. Ilyen helyzetekben egy tolmács kincset ér és sokan nagy árat fizetnek érte.

Hazamentek...

2022. február 11-én kísértük utolsó útjára † özv. Megyesi Lajosné, született Tóth Irén testvérnőnket is Biharon, a református kápolnától. Testvérnőnk 90 évet kapott az Úrtól. Fiatalon bemerítkezett...

 HIRDETÉSEK & INFORMÁCIÓK

Örömmel bocsátjuk a testvérek rendelkezésére igememorizálási programunkat. A következő segédanyagok segíthetnek a program megismerésében és használatában:

 a programot ismertető előadás Giorgiov Adrián tolmácsolásában


 BEMERÍTÉS

2022. február 17-20. között evangélizációs hétvégét tartottunk a zilahi baptista imaházban. Csütörtöktől szombatig minden este Bayer György,...

A nagyváradi 1. sz. gyülekezet is bemerítési istentiszteletet tartott folyó év december 12-én, vasárnap délelőtt. A jeles alkalmon Sándor Lilla,...

2021. november 14-én az Úr megörvendeztette Egrespatak népét egy gyönyörű vasárnappal, és még inkább egy bemerítési és hálaadó istentisztelettel,...

 GYÜLEKEZETI ESEMÉNYEK

2020. december 6-án a Gálospetri-i gyülekezetben id. Czirják Zoltán és felesége Julianna hálás szívvel emlékezett meg házasságuk ötvenedik...

 INTERJÚ

Bíró Zoltán, aki Nagyváradon született és lelkipásztorként szolgált Szilágysámsonban és Feketegyarmaton, jelenleg Angliában él családjával,

 MISSZIÓKERÜLETI ESEMÉNYEK

– Szolgálattevők konferenciája volt Szalárdon Hálásak vagyunk Istennek, hogy 2022. február 26-án együtt konferenciázhattak a nagyváradi...

 TÖRTÉNELEM

A kötet néhai Kiss László sok évtizedes történészi erőfeszítései és dr. Borzási István szorgalmas kutatói munkássága eredménye. A Theologos Kiadó gondozásában, a Hungarian Baptist Mission támogatásá- val megjelenő 400 oldalas könyv az erdélyi baptista misszió fejlődésére koncentrál [IV. FEJEZET – A BAPTISTA MISSZIÓ KITERJEDÉSE ERDÉLYBEN, AZ ERDÉLYI BAPTISTA MISSZIÓ ÖNÁLLÓSULÁSA (1920-1930), RENDSZERVÁLTÁSOK ÉS ÜLDÖZÉSEK KÖZÖTT (1940-1948), AZ ISTENTAGADÓ RENDSZER IDEJÉN (1948-1989), A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN (1990-)], miután az első három fejezetben bepillantást nyújt a baptista hitmozgalom gyökereibe, és annak a történelmi Magyarországon való elterjedésébe.
Számos fotó gazdagítja a kiadványt, mind a kommunista rendszer idejéből, mind a rendszerváltás utáni periódusból, a VIII. fejezet pedig részletesen bemutatja a kommunista rendszer idején szolgáló lelkipásztorok életrajzát és portréját. Tárgyalja az imaházépítések, valamint a lelkipásztor-képzés korlátozását, és bemutatja a 60-as, 70-es évek ébredéseit. A könyv részletesen ír a nagyvárosok felé történő munkavállalói vándorlásról, ennek a közösségre gyakorolt hatásairól, és a titkosszolgálati megfigyelések nehézségeiről.