RMBGySz*

Külmisszióban szolgáló misszionárius

Kelemen Szabolcs Dénes
Borla nr. 234. com. Bocşa 457045, Jud. Sălaj
Kisdobrony, Kossuth utca 8 szám, Ukrajna
+380-959-115250 (MTS)
Btf.: 0735 507085, E-mail: kszabi7 [at] gmail.com