RMBGySz*

75 éves a szalárdi fúvóskar

Isten kegyelméből a Szalárdi Magyar Baptista Gyülekezet fúvós zenekara szolgálatának újabb mérföldkövéhez érkezett. 2018. december 23-án, amikor Urunknak hálát adva emlékeztünk meg a zenekar megalakulásának 75 éves fennállásáról. E jeles napra meghívást kaptak a fúvóskar egykori elszármazott tagjai, akik a jelenlegi zenekari tagokkal együtt magasztalták Urunk nevét.

Veress Efraim lp. a Zsolt 111:1-10 verseivel köszöntötte az egybegyűlteket, és beszélt a fúvósok szolgálatának bibliai alapjairól. Dr. Nagy Miklós tv, Szalárd község polgármestere is köszöntést mondott, kiemelve a fúvóskari tagok hűségét az Isten iránti szolgálatban. A fúvós zenekar, a férfikarral közös vegyes-kari szolgálatai tették színessé a hálaadást. 

Kelemen Sándor Tomi a Zsolt: 98:6 és Zsolt 150:1-3 verseit olvasta, kiemelve, hogy az Ige felszólít bennünket az Úr dicsőítésére, és Istentől parancsunk van arra, hogy dicsőítsük őt. A múltba tekintve a történelem Urának keze nyomát szemlélhetjük, gyönyörködhetünk abban, ahogy a közösség fúvós zenekarának megalakulásának körülményeiben Isten akaratának valósult meg. A második bécsi döntés után, 1941. január 20. és február 16. között a Kondorosi Baptista Gyülekezet fúvós zenekara Kóródi Dániel gyulai lelkipásztor vezetésével missziói körútra indult Magyarország keleti részére és a Bihar-vidék gyülekezeteibe. Az út nagy részét gyalog, sáros utakon, apostolok lován, jobb esetben lovaskocsikon tették meg, de annál nagyobb örömmel vitték az Úr szeretetének tüzével az örömhírt a gyülekezetekbe.  Így érkeztek meg említett év január 25-én Szalárdra is, amiről a „Kürt” c. baptista ifjúsági lap így számol be ’41-ben: „Másnap, 25-én Szalárdra kocsikon vittek bennünket testvéreink ’csepegős’ időben, itt már legalább járdák voltak. Itt már a kezdés előtt félórával érkeztem a karvezető testvérrel, mégis csak azért juthattunk be, mert szerepelnünk kellett. Az ajtó nyitva állt egész idő alatt, és az utcán is, két oldalt, az ablakok alatt állt a hallgatóság fél tizenkettőig. Mikor oszolni kezdtek, többen akkor jöttek be és mondták: eddig csak hallgattuk, de legalább lássuk is meg óhazai magyar testvéreinket! Szalárdról megint nekivágtunk a sárnak az apostolok lován, bár én mentem kicsit az Elek Lajos tv. lován is, mert itt már a cipő szára alacsonynak bizonyult. Míg én a lovon ültem, addig a ló fiatal gazdája, az én hűséges lovászom vígan lépdelt a többiekkel-gyalog...” 

Közösségünk tagjai indíttatást kaptak ezáltal arra, hogy gyülekezetünkben is megalakítsák a fúvós zenekart. Ennek érdekében megbízták Dani Lajos gyülekezeti vént, valamint Elek Lajos diakónus testvéreket, akik Nagyváradról a Zene és Hangszerjavító üzletből megvásárolták a hangszereket. Ezután kérték fel Nagy Pált, a kondorosi fúvóskar vezetőjét az alakuló zenekar betanítására, amit testvérünk el is vállalt. Így 1943-ban megalakult a szalárdi fúvós zenekar. Első nyilvános szolgálatára 1943. február 24-én este 7,00 órától, a szalárdi Levente Otthonban, a Vörös Kereszt javára rendezett jótékonysági célú Hazafias Ünnepélyen került sor. Karmesterek Kocsis Sándor, Király András, Elek Imre, Elek Dániel, Elek Béla voltak. A fúvóskar Elek József testvér vezetésével közösségünkben ma is aktívan magasztalja az Urat.

A szalárdi gyülekezet fúvós zenekara 2011. október 30-án Magyarországon, a kondorosi baptista gyülekezetben szolgált hálaadó napon, ahol testvéreink a zenekar részéról az Úr iránti hálájuk jeléül a kondorosi testvérek részére egy emlékplakettet adtak át. 

A zenekar megalakulásának 75 éves jubileumán külön meghívott vendégekként jelen voltak Magyarországról, a Kondorosi Baptista Gyülekezetből érkezett testvérek, akik Kiss Illés Zoltán lp. vezetésével vettek részt az ünnepi alkalmon. A kondorosi vendégek közül közösségük fúvóskarának múltjáról Bálint Ferenc testvér emlékezett meg.

A szalárdi fúvóskar alapító tagjai közül idős Elek Gyula testvér a zenekar megalakulásáról és szolgálatáról emlékezett meg, aki maga is közel harmincöt évig volt a zenekar aktív tagja. Három hónapig tartó betegsége idején imádsága az volt, hogy meggyógyulva még eljöhessen az Úr házába. Kérése meghallgatásra talált. A jubileumi ünnep után tizenöt nappal elköltözött az élők sorából.    

Ezt követően Cséki Géza és Zsisku Ármin, a zenekar egykori tagjai hálaadással beszéltek zenekari szolgálatuk idejéről. A korábbi karmesterek közül id. Elek Béla és id. Elek Dániel, valamint a jelenlegi karmester Elek József testvérek igei gondolatok alapján tekintettek vissza karvezetői tevékenységük éveire. A helyi közösség férfikarának szívbe markoló énekszolgálata – „Hazám ott van a magasba fenn, hol bú és keserv nem terem...” – alatt azok névsorának kivetítésével emlékeztünk meg az élők közül már elköltözöttekről, akik egykor a zenekar aktív tagjai voltak. 

Isten Igéjét a kondorosi vendéglelkipásztor, Kiss Illés Zoltán testvér hirdette a Mt 24:36-42 alapján. Ez után a helyi gyülekezet ifjúságának énekszolgálata magasztalta megdicsőült Urunk nevét. Hálát adunk Istenünknek, hogy megáldotta testvéreink által, a misszióútjuk alkalmával elhintett magot, és az bőségesen termett gyümölcsöt megváltó Urunk neve dicsőségére. Egyedül Istené legyen mindenért, minden hála és dicsőség! 

Kelemen Sándor Tomi
1. kép – a Szalárdi Magyar Baptista Gyülekezet fúvós zenekarának jelenlegi tagjai. Első sor balról-jobbra: Elek Emília, Mierlut Híri Dániel, ifj. Elek Béla, Elek Gergő, Elek József karmester, Fekete Henrietta, Fábián Inesz, Elek Katalin. Második sor: Elek Lajos, Gál Zoltán, ifj. Elek András, ifj. Kerekes Ferenc, Elek Dávid, Mihancea András Endre. Harmadik sor Kerekes Richárd, Elek Levente, Nagy Arnold, Mierlut Híri Viktória, Fábián Dávid.  
2. kép – a Szalárdi Magyar Baptista Gyülekezet első fúvós zenekarának alapító tagjai. Első sor balról-jobbra: Kovács László, Elek Imre, Király András, Kocsis Sándor. Második sor: Dani Tibor, Dani Zoltán, Cséki János, Nagy Pál (kondorosi karmester), Magyarország, Kiss Béni, Papp György. Harmadik sor: Király Sándor, Elek Lajos, Dani Lajos, Elek Gyula, Domokos István.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.