A szilágypéri baptista gyülekezet rövid története

Szilágypérben már az 1950 -es években éltek baptistaként ismert keresztyén emberek: Katona Eszter, Bódis Péter, Póti Károly, Szőke József és Balog Mihály, akik közül néhányan meghaltak, mások elköltöztek. A településen 1972-ig működött baptista gyülekezet, előbb Szabó Károly székelyhídi, majd Gelény János endrédi lelkimunkás vezetésével. Jó 30 év telt el, amíg az Úr ismét szólt, különböző módon. 

2003-ban Erdei Sándor hallható hangon, két alkalommal is hallotta az Isten intő szavát szabálytalan munkája közben. Ekkor elkezdte olvasni a Bibliát és egyre több igazságról győződött meg. Egyre érdeklődőbb lett a bibliai igazságokra, és megkereste a baptista közösségeket. Miután megismerkedett Gál Győző lelkipásztor testvérrel, heti egy istentiszteletet tartottak az Erdei családnál. Erdei Sándor testvér hitt, megtért és bemerítkezett az Úr Jézus példájára Érmihályfalván, 2005. június 27-én. Daróczi Rózsika a bogyoszlói magyar baptista gyülekezetben hallotta meg Isten szavát egy evangelizációs istentisztelet alkalmával. Hazaérkezve sírva sorolta anyjának a hallott igét, ami az anyukát is megérintette. Egy év eltelte után testvérnőnk megtudta, hogy Gál Győző testvér rendszeresen látogatja az Erdei családot, így ő is csatlakozott hozzájuk. Győző testvér által az Úr világossá tette előtte az evangéliumot, amit megértve elfogadott, hitt és megtért. Ő is Érmihályfalván keresztelkedett meg 2006. november 19-én. Így lett Szilágypérben immár két tagja a közösségnek. 

Az Úr tovább munkálkodott és 2007. július 24-én két újabb taggal növekedett az üdvözültek száma. Ettől kezdve egyre többen kezdték látogatni az összejöveteleket a már működő magyar imaházban, ami kezdett kicsinek bizonyulni. Ekkor felvetődött, hogy mi lesz, >>>  >>> ha többen megtérnek, hogyan férnek be az imaházba? Az is kérdés volt, hogy mivel a megtérők között vegyesen voltak magyarok és romák, nem akadály-e a nemzeti hovatartozás? Úgy látták, hogy a továbblépéshez külön kell menni, mert a megtérőkre nézve is jobb, ha külön tartják az istentiszteleteket. Ekkor döntött úgy a Daróczi család, hogy egy szobájukat átengedik az Úrnak istentiszteleti helyként. 2009. májusában a házukból imaház lett. Mindkét csoporthoz csatlakoztak barátkozók, akik hittek, megtértek és bemerítkeztek. Szatmári Ildikó és fia Szatmári Zsombor 2010. június 27-én lett a gyülekezet tagja. A roma közösségben a szétválás után először a házigazda, Daróczi Gábor tért meg, aki 2008. augusztus 2-án Tasnádon merítkezett be. Ezután további 10 személy hitt, tért és keresztelkedett meg 2010. július 25-én Magyarkéczen, így 13 tagja lett a roma közösségnek. A megalakult gyülekezet mostmár imaházért imádkozott, amit ki is rendelt az Úr a holland VAN-DEN-HERIK alapítványon keresztül, Hulsman Harmen és Jannigje Geertruida közbejárása által. Az imaházat 2010. november 28 -án nyitot­tuk meg, azóta vasárnap két istentisztelet van és csütörtökön este is találkoznak a testvérek a lelki közösséget gyakorolni. 

Elkezdődött a gyerekekkel való foglalkozás is Portik Erzsébet önkéntes szolgálata által, ezt Gyulai Mária folytatta. A gyülekezet tovább sokasodott: 2011. július 31 -én 11 személy pecsételte meg hitét a bemerítés által, amelyet Gál Győző lelkipásztor végzett. Ahhoz, hogy a bemerítést helyben lehessen megtartani tatarozni kellett az imaházat kívül-belül. Ez önkéntes munkával valósult meg a helyi testvérek, a környező gyülekezetek testvérei és a Keresztény Cigánymisszió Alapítvány munkatársai segítségével. A gyülekezet most már a 26 tagjával népes kis közösséggé alakult.   Kapcsolatot tartunk az észőllősi anyagyülekezettel, a Baptista Szövetséggel és a Cigánymisszió Alapítvánnyal. Sokféle szolgálatot végzünk: evangelizációs és ifjúsági alkalmakat szervezünk, a gyermekek táborozásokon vehetnek részt. Írni-olvasni tanítjuk azokat, akinek erre szükségük van, de énekcsoportok is alakultak.  

2012-ben Kéczen tartottunk alámerítést, Albison 2013-ban két szilágypéri testvér tett vallást hitéről. 2014-ben az evangelizálás után közel 30 barátkozó kereste az Urat, akik közül négyen hitvalló bemerítésben részesültek. 2014-2015-ben érkeztek holland fiatalok Dan László testvér által, akik a kistermek felújításában és egy főzőkonyha berendezésében segítettek. 2015 őszén Kovács József tanár testvér közreműködésével bibliaiskola indult, melyen gyülekezetünkből 7 személy vett részt. 2017 augusztus 6-án, újabb bemerítésre került sor, majd 2018-ban Kéczen a tíz bemerítkezőből kettő péri testvérnő volt. Hála Istennek mennyegzői istentiszteleteken is örvendezhettünk. A 2019 -es évben új székekkel cserélhettük ki a régieket és új központi fűtés rendszert szerelhettünk be az imaházba. Sikerült egy új szintetizátorral és szöveg kivetítő rendszerrel elősegíteni a gyülekezet közös éneklését.  

Köszönjük az Úrnak azokat, akiket felhasznált a gyülekezet megalakulásában és fejlődésében: Gáll Győző lelkipásztort, a Daróczi Gábor családot, a holland testvéreket, a Keresztyén Cigánymisszió Alapítványt és az érszőllősi anyagyülekezetet. A polgármesteri hivatal vezetősége szintén támogatta gyülekezetünket. Mindenért az Úré a dicsőség!

Ferenczi Béla, missziómunkás