RMBGySz*

A Szilágysági Missziókerület éves gyűlése Nagyfaluban

Isten kegyelméből 2019. december 7-én a Szilágysági Missziókerület is megtartotta szokásos év végi közgyűlés a szilágynagyfalui baptista gyülekezet imatermében. Imádságra a küldötteket Molnár Ottó és Nagy B. István lelkipásztorok buzdították, amely után következett a napirendi pontok ismertetése Pardi Félix elnök testvér részéről. Ezzel egyidőben testvérünk hivataloson is átadta a missziókerület elnöki megbízatását a már fel éve a missziókerület vezetésével megbízott János Csaba missziókerületi alelnök testvérnek, a nagybányai és koltói gyülekezetek lelkipásztorának. Döntésének fő oka az a sokrétű munka, amelyet elnökként a Szövetségnél kell végezzen. A közgyűlés küldöttei egyöntetűen támogatták János Csaba testvér megbízását. Ezután következett Veress Ernő lelkipásztor beszámolója a missziókerület anyagi helyzetéről. Az éves kiadások mellett hálaadással számolt be arról, hogy missziókerület anyagi helyzete mutatja Isten jóságát a missziókerület felé a bevételek által is. Ezt követőn Szász Imre testvér, a szövetségi iroda vezetője ismertette a Szövetség vezetősége által javasolt költségvetéstervezetet a 2020. évre, amelyet a közgyűlés elfogadott. A következő napirendi pont a kerületben felépítendő oktatási központ volt. A közgyűlés fontos lépést tett a megvalósítás irányába azzal, hogy megszavazta a megépítendő intézmény helyszínét, amely Szilágyballán lesz. Az adminisztrációs megbeszélések után következett Fazakas György lelkipásztor testvér előadása a család témakörében. Testvérünk az Ef 5:22-6:4  alapján beszélt a család bibliai mintájáról, kiemelve az újszövetségi irányvonalat a férj, feleség, gyermek felelősségét illetően, valamint a házasság és újraházasodás kérdéseit. A biblikus és egyenes tanítás után a helyi gyülekezet vendégszeretetének is élvezője lehetett a testvériség a finom ebéd elfogyasztásakor. Istennek legyen hála gazdag áldásaiért és a bőséges kegyelemért! 

János Csaba lp., a missziókerület elnöke
 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.