RMBGySz*

„Az élet menete” Szilágysomlyón

Bár egyszerűnek tűnik mi is az élet, mégis, amikor meg kellene magyarázni, igen csak gondban vagyunk. Biológiailag megfogalmazva az élet az a szerveződési forma, amely életműködésekkel rendelkezik (anyagforgalom, kapcsolatteremtés, szaporodás). Az élet mégsem csak ennyi. Ennél sokkal több. Mondhatnánk, hogy az élet minden, és ezzel nem is tévednénk, ha Jézus Krisztus a mi mindenünk, hiszen maga Jézus mondta magáról, hogy Ő az élet (Jn 11:25; 14:16).

2019. március 24-én erről tettünk bizonyságot Szilágysomlyón. Arról az Életről, aki élettel akarja megáldani az embert. Isten szerezte a házasságot egy férfi és egy nő között és Isten az, aki meg akarja áldani a házasságban élőket az Ő áldásával, az Ő ajándékával (Zsolt 127:3). Manapság egyre inkább, egyre többször „megfeledkezik” az anya az ő gyermekéről (Ézs 49:15). Egyre többször visszautasítja Isten ajándékát. Hirdessük hát a világban, hogy ez nem helyes! Isten nem feledkezik meg rólunk. Ő nem csak múló életet, hanem örök életet akar nekünk adni (Jn 10:28; Jel 2:7; Jel 22:14).

Fúvós zenével indult a menet a város központjából 15:00 órakor, amelyhez a környező gyülekezetekből is csatlakoztak (Bagos, Kraszna, Pecsely, Perecsen, Somlyócsehi). Miután a város Bem-parkjában több zeneszámot is meghallgattunk, tovább meneteltünk a város kultúrotthona felé, ahol 16:00 órától közös istentisztelet volt. Itt felszólaltak a helyi és környező baptista gyülekezetek lelkipásztorai (dr. Kovács József, Samuel Bucur, Szekrényes Pál, Bálint Pál), a helyi református lelkész (András Sándor), igét pedig Robert William lelkipásztor hirdetett.

Fogadjuk el Jézus Krisztust és vele együtt mindent! Éljünk Istennek tetsző életet!

Máté Zoltán gyülekezetvezető
 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.