RMBGySz*

Az első bemerítés Pelében

Örömteli várakozás és készülődés előzte meg az első bemerítési ünnepélyt Pelén, ahol pünkösd hétfőjén, Isten kegyelméből baptista imaházat nyithattunk meg a helyi cigány közösség számára. Ezek a csodálatos ünnepek, az imaház átadása és a bemerítés a kitartó missziómunka eredményei.

A Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány munkatársa és az érszőllősi magyar baptista gyülekezet missziómunkása, Gombos Miklós és családja 2014. óta végzi áldozatos munkáját a pelei gyülekezetben. A hitre nevelés mellett írás-olvasás tanfolyamokat is tartanak felnőttek részére, melynek ideje alatt a gyermekeknek is hirdetik az evangéliumot. Ennek, az Érmelléken egyre szélesebb körben kibontakozó missziómunkának a gyümölcsei értek be Pelén, melynek ünneplésére, a bemerítésre június 14-én vasárnap délután gyűltünk össze az újjáépített imaház udvarán felállított sátorban.

Kezdéskor Gombos Miklós köszöntötte gyülekezetet. Az érszőllősi énekkar szolgálata után Veress Efraim lp. buzdított imára a 105. Zsoltár első öt versével: „Magasztaljátok az Urat és hívjátok segítségül a nevét!“.

Dan László, a KCA elnöke szolgált igehirdetéssel, a szerecsen komornyik történetéből, kiemelve, hogy az Úr iránti engedelmesség gyümölcse a pelei gyülekezet, az imaház, a fehérruhások. Dan Írisz testvérnő Debrecenből igei gondolatokkal és zenei szolgálattal köszöntött. A bemerítkezők is elmondták bizonyságtételüket: Lakatos Rodica, Varga Ibolya, Száva Teofil és Varga András. A bemerítést Gombos Miklós tv. végezte. Azt követően Kőszegi Dániel alapító testvér köszöntötte és bátorította a ünneplőket megtérésre a 2Kor 6:2 igeverssel: „Íme, itt az alkalmas idő, íme, itt az üdvösség napja!“. Gondolatait Veress Efraim lp. folytatta, és hívogatta a jelenlévőket, hogy lépjenek be a szoros kapun a Mennyei Közösségbe. Ezt követte a bemerítettekért elmondott imádság kézrátétellel, majd köszöntésük, beiktatásuk, az emléklapok átadása. Hálás szívvel gondolunk a technikai hátteret biztosító Rézműves Sándor és Ilyés Csaba testvérre.
Kívánjuk, hogy a most bemerített testvérek legyenek kitartóak a megkezdett úton, a most hitre jutottak pedig tudjanak engedelmeskedni és életüket odaszánni az Úrnak. (Dan László)