RMBGySz*

Baptista évfordulók 2016-ban

10 éve (2006):

■ lelkipásztoravatások: Pardi Félix (március 19, Kémer), Szabó László (november 12, Nagyvárad)
■ augusztus 4-6 között rendezték meg a Magyar Baptisták III. Világtalálkozóját Debrecenben
■ megjelent „A hit hangjai” c. énekeskönyv legújabb kiadása
■ augusztus 26-án nyitották meg a roma testvérek imaházát Nagyváradon
■ megnyitották az imaházat a Szatmár megyei Sándorhomokon

 

20 éve (1996):

■ lelkipásztoravatások: Chiciudean Miklós (január 28., Arad), Kovács József (április 27., Torda), Katona János (november 17., Beszterce), Szűcs Sándor (december 8. Szilágyerked)
■ január 21-én megalakult a gyülekezet Zerinden
■ az első bemerítkező Csíkszeredában Veress Barnabás
■ gyülekezet alakult 30 taggal a nagyváradi Rogériusz lakónegyedben
■ június 9-én nyitották meg az új imaházat Nagybányán
■ november 27-én megnyílt az imaház Marosújváron

 

25 éve (1991):

■ lelkipásztoravatások: Király Tibor (pünkösd első napján, Szilágyballa), Szekrényes Pál (május 12., Szilágynagyfalu), Bányai János (augusztus 11., Székelyhíd)
■ május 8-án Aradon elhunyt Molnár Jakab irodalmár (sz. 1826. január 3., Homoródszentmárton) , a Szeretet munkatársa
■ július 20-án megnyílt a Hargita Tábor
■ szeptember 7-én elhunyt Kelemen Sámuel székelyföldi lelkipásztor. Sírja a homoródszentmártoni unitárius temetőben található
■ szeptember 28-29 között Zilahon megrendezték az I. Országos Baptista Ifjúsági Találkozót
■ november 11-én Kolozsváron megalakult a RMBGySz Női Szakosztálya. Elnök: Vékás Erzsébet, alelnökök: Veress Anna, Kiss Berta, titkár: Bálint Ibolya, pénztáros: Nagy Mihályné, irodalmi felelős: Gedő Andrásné, szeretetszolgálat-felelős: Bándi Sándorné 

 

50 éve (1966):

■ március 17-én elhunyt Veress Efraim (sz. 1908. május 29.) székelyföldi lelkipásztor
■ április 9-én Nagyváradon elhunyt Bokor Barnabás (sz. 1911. február 11.). Ebben az évben Bokor Barnabás bemerítésének 90-ik évfordulója is van (1926. augusztus 9.), ugyanakkor 75 éve, hogy a nagyváradi Hitközség elnökévé választják (1941. október 6.)
■ október 29-én elhunyt Vince-Palkó János (sz. 1885. április 13.) úttörő evangélista, úrvacsoraosztó prédikátor, aki mintegy 40 éven keresztül szolgált a magyarkiskapusi gyülekezet elöljárójaként
■ Szilágynagyfaluban elhunyt Szabó László (sz. 1881. október 23.), a szilágysági baptista misszió kiemelkedő alakja
■ elhunyt Darabont Gyula (sz.1874), a Nagyváradi Hitközség elnöke, aki 110 évvel ezelőtt, 1906-ban kezdte el pásztori szolgálatát Nagyváradon

 

100 éve (1916):

■ alámerítkeztek a krasznahorváti gyülekezet alapító tagjai Kerekes Bálint által, Ippon
■ hadba vonult Lőrik István, a székelyföldi misszió vezető egyénisége. Szolgálatát Ilonka István vette át
■ a világháború harcai során 1916-ban elesett többek között: Kocsis Imre, szövetségi alelnök, Borbély Ferenc evangélista és karmester, Brumár Mihály, ifj. Lisztes Mihály, Szeghalmi Ferenc, Szilágyi Ödön, Csopják Énók, ifj. Kőrösi János (nagyszalontai karmester)
■ bemerítkezésével id. Zeffer Gáborné Kántor Erzsébet lett az első baptista Gálospetriben

 

110 éve (1906):  

■ gyülekezet alakult Belényesen, Csernátonban, Lecsméren, Székelyszenterzsébeten, Szilágysámsonban
■ lezárul Kornya Mihály székelyföldi úttörő munkáságának  kilenc éves korszaka (1897-1906). 1906-ban a Budapesti Elismert Baptista Hitközség vette át a székelyföldi misszió irányítását. 1906-ban Kozma Imrét, a kalotaszegi körzet prédikátorát rendelték ki a Székelyföldre, aki mellett Molnár Lajos úrvacsoraosztó prédikátorként továbbra is munkálkodott

 

120 éve (1896 – a magyar honfoglalás 1000-ik évfordulójának esztendeje): 

■ Szilágyi Mihály baptista missziót kezdeményez Értarcsán, aminek eredményeképpen megalakult a gyülekezet. Szintén értarcsai vonatkozásban: 1826-ban, 90 éve fejezik be az imaház építését. 60 éve, 1956-ban indult el az ébredés Szilágyi Sándor és Nagy Károly emlékezetes találkozását követően.
■ megalakult gyülekezetek: Arad, Biharvajda, Érkeserű, Érkörtvélyes, Érszalacs, Nagykároly
■ imaház épült Pusztaújlakon és Székelyhídon. A székelyhídi imaház megnyitó ünnepségen, 1896 július 21-én, Boros Imre 37 fehérruhást merített alá
■ Udvarnoki András és Csopják Attila kiadta a „Sion énekei” című énekgyűjteményt

 

130 éve (1886): 

■ május 7-én merítkezett alá a nagyszalontai Tóth Mihály (1836. szeptember 22. – 1931. május 1.)
gyülekezet alakult Feketegyarmaton
■ Hegyközszáldobágyon megalakult az első hegyközvidéki gyülekezet Kovács József házánál, akit a gyülekezet első alapító tagjaként merített be Kornya Mihály 1886 május 2-án

 

150 éve (1866):

■ augusztusban Kolozsvárra költözött Rottmayer János

 

170 éve (1846): 

■ Rottmayer János és társai Hamburgot elhagyva Magyarországon kezdeményeztek baptista missziót

Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy amikor gyülekezetükhöz kapcsolódó évfordulókról emlékeznek meg 2016-ban, a lehetőség szerint ejtsenek szót az egész közösségünkre vonatkozó történelmi eseményekről is, mint például Rottmayer János Kolozsvárra költözésének 150-ik, és a magyarországi baptista misszió elindulásának 170-ik évfordulója.  [A Történelmi Bizottság]