RMBGySz*

Baptista Nők Világimanapja, 2020

Baptista Nők Világimanapja, 2020. november 2.

 

Élet! Együttesen és egységben a különbözőségek között!

Az idei imanapi gyűjtésünk által többek között a következő projekteket támogatjuk:

- a családon belüli erőszak elleni harc támogatása a Ausztráliában;

- öntözéses kertek a kambodzsai a „Szeretet oltalma” gyermekotthon számára;

- gyakorlati tanfolyamok Észak-Afrikában: „Hamu helyett ékességet” egyesület;

- tanfolyamok hátrányos helyzetű és válságban levő nők számára: Hongkong.

 

Bibliatanulmány

Ki a juhok gazdája? Isten gyermekeinek szabadsága.

A János 10,1-18 részben és az Ézsaiás 53,7 versben arról olvasunk, hogy Isten népe olyan mint a pásztor nélküli juhok. Jézus először is a kora vezetőit bírálja, akik nem csak vakok (9,40), hanem „tolvajok és rablók” (10,1): ellopják a nyájat a jogos tulajdonosától. 

A további versekben Jézus változat a képen: azt mondja, hogy ő a juhok pásztora, akinek ajtót nyit az ajtónálló őr (10,3), majd a 7-es versben, hogy ő a juhok ajtaja.

A bőséges keresztyén élet függ egyfelől az Isten egyházának földi pásztoraitól is. Az utóbbi időben gyakran hallunk olyan egyházi vezetőkről, akik elárulták a gyülekezetüket és Istent: szexuális bűnöket követtek el, visszaéltek vezetői hatalmukkal. Sajnos az ilyen viselkedés áldozatai sokszor nők. Ezek a pásztorok „lopnak, ölnek és pusztítnak” (10,10).

Jézus egészen másféle pásztor: általa a juhok megtartatnak (10,9). Az élet Jézus aklában más. A juhok biztonságban vannak, de az akol falai nem tartják fogságban őket. Jézus az ajtó: a juhok bejárnak, kijárnak, és legelőre találnak (10,9). Egy olyan hely, ahova hazamehetünk, de ugyanakkor szabadok vagyunk kijárni és bejárni. „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” (10,10).

Gondoljunk a gyülekezetünkre: adjunk hálát a gyülekezetünk „ajtónállóiért”, akik helyesen vezetik a rájuk bízott nyájat, és Jézus lelkületével munkálkodnak. Nincs nagyobb áldás egy olyan gyülekezetnél, ahol Jézus a pásztor, és az ajtónállók felismerik Őt és beengedik.

 

Szeretünk másokat, úgy mint önmagunkat?

De vannak más juhok is más akolból (10,16). Az első keresztyének között voltak zsidó származásúak és pogány származásúak. A hívők között a nacionalizmus miatt is származtak ellentétek. Jézus azonban nemcsak egy népért jött, hanem „hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse” (11,52).

Egy pásztor és egy nyáj, bár az akol és az ajtónállók lehetnek különbözőek (10,16). Isten egyházában vannak különbségek. A megoszlás néha szükséges, mert bizonyos helyhez vagyunk kötve, és nincs lehetőségünk más helyzeteket megismerni. De gyakran ott is megoszlunk ahol Jézus egységet akar. A teljes életet akkor kapjuk meg, amikor belátjuk, hogy Isten nemcsak olyan embereket keres, akik úgy néznek ki, mint mi; úgy cselekesznek, mint mi. Pál apostol, Krisztus testét nemcsak a helyi gyülekezetre vonatkoztatja, hanem a hívők összességére. Ha vállaljuk a közösséget Isten minden gyermekével, az Ő áldásaiban részesülünk, és megtapasztaljuk a bőséges életet.

Ksenija Magda,
a Baptista Világszövetség női osztályának elnöke 2015-2020 között

 

Imádkozzunk...

Afrika

Imádkozzunk, hogy Isten hívjon el újabb fiatal nőtestvéreket, akik folytassák a lelki szolgálatot Afrikában és Afrikán kívül;

- Isten újítsa meg az afrikai nőtestvéreket a misszióban és evangélium hirdetésében;

- hogy a gyülekezetek együttdolgozzanak a kormányokkal és más szervezetekkel a kiszolgáltatott emberek megsegítéséért;

- az Úr hívjon el istenfélő vezetőket, akiknek munkája által a gazdaság növekedjen, munkahelyek jöjjenek létre, a szegények életkörülményei javuljanak;

- tartós békéért a világon;

- hogy a megtört szívű emberek Jézus szeretetében találjanak megbékélést;

Hálásak vagyunk, hogy Isten hatalma őrzi az életünket!

Hálát adunk a Nigériai Női Missziószövetség 100 éves szolgálatáért;

- hogy Isten munkálkodik a vidéki misszióban Elefántcsontparton;

- az imádkozó nőkért és férfiakért, akik Isten országát építik;

- azokért a nőkéért akik teljes szívvel szolgálják az Urat, akkor is ha hátrányban részesítik őket vagy bántalmazzák; imádkozzunk, hogy Isten adjon nekik erőt és bátorságot.

 

Ausztrália és csendes-óceáni szigetek

Imádkozzunk Nyugat-Pápua függetlenségért, és az igazságosság győzelméért az országban;

- hogy az abortuszt, eutanáziát, kanabiszt ne legalizálják a térség országaiban;

- szűnjön meg a családon belüli erőszak, amely a csendes-óceáni térségben a legelterjedtebb;

- a korallzátonyok pusztulásának és az áradások által okozott pusztítások megszűnéséért;

- a Pápua Új-Guineában újonnan alakult keresztyén női közösség lelki fejlődéséért;

- hogy a térség nőszövetségeinek vezetői egységben és bölcsességgel végezzék feladataikat;

- hogy több nőtestvér vegyen részt a konferenciákon, közösségi eseményeken;

- az ausztráliai Karen Wilson nőtestvérért, a Baptista Világszövetség női osztályának új elnökéért;

Adjunk hálát, hogy a Fidzsi-szigeteki és új-zélandi baptista szövetségek különösen támogatják a nőtestvérek szolgálatát.

 

Ázsia

Hongkong: imádkozzunk a béke és a biztonság helyreállításáért; hogy a fiatalok éretten viselkedjenek, és ne erőszakosan reagáljanak az eseményekre; hogy a gyülekezetek álljanak a törésre, Istennek tetsző módon.

Indonézia,  Mianmar, Vietnam: as etnikai konfliktusok megszűnéséért; hogy a gyülekezetek egységben és odaadással hirdessék Isten Igéjét az üldöztetések között. 

Kína, India, Mianmar, Pakisztán: imádkozzunk a keresztyénüldözés megszűnéséért; hogy a hívők bátran vallást tegyenek hitükről, a korlátozások ellenére.

A nők hátrányos megkülönböztetésének megszűnéséért Ázsia országaiban.

Banglades, Indonézia, Srí Lanka, Thaiföld: imádkozzunk politikai stabilitásért.

Azokért az országokért, ahol gyakoriak a természeti katasztrófák: Indonézia, India, Japán, és más országok.

Dél-Korea, Észak-Korea: imádkozzunk, hogy a két országrész egyesüljön az Úrban, Isten országának a szolgálatára; hogy a dél-koreai nőtestvérek eszközök legyenek a következő generáció Isten szolgálatába állítására.

Fülöp-szigetek: ne szavazzák meg a törvényt az azonos neműek házasságáról, elválásról és gender-egyenlőségről; hogy a Szentlélek adjon a hívőknek bátorságot vallást tenni az evangéliumról.

 

Észak-Amerika

Imádkozzunk, hogy jobban bemutassuk Krisztus szeretetét a körülöttünk élő nőknek;

- hogy a különféle korosztályú, társadalmi hátterű, bőrszínű nőtestvérek az Észak-amerikai Baptista Nőszövetséggel közösen keressék a hátrányos helyzetű nők és lányok elérését az evangéliummal;

- hogy a baptista nők kiálljanak minden igazságtalanság ellen, amivel a nők és lányok szembesülnek a társadalomban;

- hogy a baptista nők közösen cselekedjenek Isten teremtett világának megőrzése érdekében;

- az Úr hívjon el olyan istenfélő vezetőket, akik példát mutatnak a társadalomban és gyülekezetben;

- hogy az észak-amerikai baptista nőtestvérek jobban összedolgozzanak az evangélium szolgálatában;

- Isten áldja meg a rendelkezésünkre álló anyagi javainkat, hogy azokkal szolgálni tudjunk, különösen az elesett emberek felé.

 

Európa

Imádkozzunk békéért a közel-keleti országokban, a menekülttáborok életkörülményeinek javulásáért;

- az európai menekültválság megoldásáért.

- ébredéséért Európában, hogy a lágymeleg és önközpontú keresztyének megtérjek és buzgósággal szolgálják az Urat;

- a gazdasági válsággal küzdő európai és közzel-keleti országokért;

- hogy a kormányok hatékonyan küzdjenek a modern kori rabszolgaság és emberkereskedelem ellen (Kelet-Európából, Nyugat-Európába érkező nők, gyermekek, fiatal kétkezi munkások);

- azokért a fiatalokért akiknek nincs reménységük, nincsenek értékeik, hogy megtalálják a valódi életet Jézus Krisztusban;

- a hitük miatt üldözött keresztyénekért.

 

Karib-tengeri szigetek

Imádkozunk, hogy a politikusok átadják az életüket Jézus Krisztusnak, és bölcs döntéseket hozzanak;

- az iskolában bántalmazott gyermekekért, az iskolai erőszak megszűnéséért;

- hogy megszűnjenek a fiatalemberek által elkövetett bűncselekmények; átadják a fegyvereiket és térjenek Jézus Krisztushoz;

- a Bahama-szigetek lakosaiért, ahol a Dorian hurrikán pusztított; a gyülekezetek, lakások, iskolák és infrastruktúra minél hamarabbi helyreállításáért;

- Grenada és Barbados baptista gyülekezeteiért, hogy ébredés legyen ezeken a szigeteken;

- a nők bántalmazásának megszűnéséért;

- a női misszióban résztvevői fiatal nők nagyobb odaszánásáért;

- hogy az idősebb nőtestvérek felkarolják a fiatalabbakat, és Isten szolgálata tovább folytatódjon.

 

Latin-Amerika

Imádkozzunk, hogy Latin-Amerikában bevezessék az ingyenesen hívható 0800-as segélyhívó számot, amelyen a bántalmazott vagy szándékuk ellenére teherbe esett nők lelki tanácsot kaphatnak;

- az országaink vezetőiért, hogy megszűnjön a korrupció, erőszak, kábítószer-kereskedelem, emberrablás, emberkereskedelem;

- Isten hívjon el bátor nőtestvéreket, akik evangélium üzenetét továbbítják;

- az evangélium terjedéséért, evangelizációs programokért;

- hogy Isten igéje terjedhessen a kórházakban, klinikákon, börtönökben;

- hogy az országainkba érkező bevándorlók meghallják a megváltás üzenetét;

- a Latin-amerikai Baptista Nőszövetség szociális projektjeiért;

- az óvodások közötti misszióért;

- azoknak a nőtestvéreknek a férjeiért, akik még nem ismerik az Urat, hogy a feleségek életvitele megnyerje őket.

     

A Baptista Nők Világimanapjának története

A Baptista Nők Világimanapja központi szerepet tölt be a Baptista Világszövetség női osztályának életében. Évente egyszer, a különböző földrészeken élő nőtestvérek megállnak közösen Isten színe előtt, hogy közbenjárjanak a világért. Az imanapi adományok a BVSZ női osztályának legfontosabb bevételét képezik, amely szükséges a szervezet működéséhez és szolgálatához.

A világimanap Isten kegyelme által kezdődött el, közvetlenül a második világháború után. 1948-ban 19 baptista nő Dániából, Franciaországból, Olaszországból, Németországból, Hollandiából, Svájcból,  Nagy-Britanniából, Finnországból és Csehszlovákiából találkozott Londonban Olive Martinnal, a Baptista Világszövetség akkori női bizottságának vezetőjével. A háború miatt az életük és a Krisztusban való testvériségük darabokra hullt. Telve voltak a veszteségek miatti sebekkel, szorongásokkal, szégyenérzettel – de a sebeik kezdtek gyógyulni, miután elmondták közösen a Miatyánkot. Három napon belül megalakult az Európai Baptista Nőszövetség, amelynek első elnökéül a dániai Marie Norgaard-ot választották. Az ő tanácsára döntötték el, hogy november első hetében imádkozni fognak egymásért és a világért. Két évvel később, 1950-ben létrejött a Baptista Nők Világimanapja.

Ezen az imanapon csaknem a világ összes országában élő nőtestvérek részt vesznek: jelenleg 156 országból. Az imanapi programot több mint 80 nyelvre fordítják.

Az imanap a világháború eseményeinek hatására született, de be kell látnunk, hogy napjainkban is sok baptista nőtestvér szenved a háború és erőszak miatt. Számos országban a nők zavargások közepette találkoznak imádkozni, másoknak a biztonságuk és megélhetésük van naponta veszélyben.

A világimanap összeköti a világon élő nőtestvéreket: szellemi útmutatást, erőt és reménységet nyújt számukra. Ki tudná felmérni mekkora bátorságot merítenek a nők abból a tudatból, hogy más országokban imádkoznak értük? Sok kelet-európai nőtestvér elmondhatja, hogy az imádság hozott szabadságot és békét az országaikban 1990-ben. De az imádságra a továbbiakban is szükség van!

A világ egyes részein élő nőknek kilométereket kell gyalogolniuk, néha hegyeken keresztül, hogy megérkezzenek a közös imádság helyére. Ázsiában és Afrikában némelyeknek kisebb folyókat kell átúszniuk, hogy részt vehessenek az imanapon. Csodálkozunk tehát azon, hogy a mozgalom növekszik? A nőtestvérek bátorsága és imádságban való kitartása erőforrás a gyülekezeteink számára.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.