RMBGySz*

Bemerítés Ágyán

Örömünnepünk volt augusztus 9-én az ágyai gyülekezetben, ugyanis imáink meghallgattatásaként újszövetségi, hitvalló bemerítést tarthattunk. Dávid Júlia, Dávid Alexandra és Muszonyi Edina bizonyságot tettek arról, hogy bár hívő családban nőttek fel, még sem volt személyes kapcsolatuk Jézus Krisztussal, de világosan meghallották a hívást és átadták az életüket, békességük lett Istennel és polgárjoguk a mennyben. A bemerítést János Levente helybeli lelkipásztor végezte. Isten igéjét a Kol 2:8-15 alapján Balla Frigyes testvér hirdette, aki egész napos vendégünk volt. Isten áldását kivánjuk az új tagok életére! (János Tünde)