RMBGySz*

Bemerítés Nagyváradon

Június 21-én bemerítést tartottak a nagyvárad belvárosi imaházban. Igehirdetésében Szabó László lp. mondott alapigazságokat a bemerítésről, majd Kiss Norbert fehérruhás tett bizonyságot megtéréséről. Jarrett Stephens – a missziós konferencia vedégeként – az elveszett juh példázata (Lk 15:1-7) alapján hirdette az igét. Arról szólt, hogy az elveszettek elsőrendűek Isten számára, ezért nekünk is fontosak kell legyenek. Jézus barátságot kínált fel nekik, ezért vonzódtak mindig hozzá a társadalom kivetettjei. Minden vallás azt tanítja, hogy az elveszett juh kell pásztort találjon magának, a keresztyénség ezzel szemben azt tanúsítja, hogy a Pásztor maga megy az eltévelyedett juh után. Isten nagyköveteiként Jézus nevében kell mennünk keresni az elveszetteket, és soha-soha nem szabad feladni!

Az igehirdetés után öt fehérruhás pecsételte meg Istennek tett fogadalmát a bemerítés vizében: Csepei Andrea, Kiss Norbert, Szűcs Endre, Báthory István és Mikló Ferenc. Az alámerítést Simon József lelkipásztor végezte. A keresztséget követően D. L. Lowrie testvér saját megtéréséről tanúskodott, majd erre a döntésre hívta mindazokat, akik még nem adták át életüket Jézusnak. (Meleg Adina)