RMBGySz*

Bemerítési örömünnep Mezőteremen

Június 14-én Mezőteremen, nagy örömünkre, három fehérruhás tett bizonyságot hitéről: Horvát Enikő, Magyari Dénes és felesége Gyöngyi.Testvéreink már régen kifejezték bemerítési szándékukat, de most jött el a bemerítésnek az ideje. Az ünnepélyen az igét Fogarasi Dezső ákosi gyülekezeti vén hirdette, a fehérruhások és az ákosiak közül is néhányan bizonyságtétellel szolgáltak. Énekekkel közreműködött a szatmári énekkar, a fúvószenekar és az ákosi testvérek egy csoportja. Isten erősítse meg az új tagokat, és adjon még megtérőket a faluból. A képen látható balról jobbra: Nagy Kasza Zoltán szatmári gyülekezeti vén-missziófelelős, Magyari Gyöngyi és Dénes, Seletye János szatmári missziófelelős, Szűcs Sándor lelkipásztor, Horvát Enikő és Fogarasi Dezső ákosi gyülekezeti vén. (Sz. S.)