Boldogságkeresés, lélekmentés

Áprilisban egy fantasztikus képzésre hívott a székelykeresztúri baptista imaházhoz Kelemen Andrea, Kelemen Sándor lelkipásztor felesége. „Boldogságkeresők – ifjúsági lélekmentő prevenciós program” volt az esemény rövid címe.

A háromnapos intenzív tréningre vártak pedagógusokat, hitoktatókat, ifivezetőket, ifjúsági munkásokat. Volt elmélet, gyakorlat, sőt még vizsga is, valamint sok közös tevékenység (dicsőítés, csoportos beszélgetések, játékok stb.). A képzés célja a jelentkezők felvértezése volt az aktuális kihívásokra, valamint eszközök, megoldások bemutatása azok kezelésére a „Boldogságkeresők ifjúsági prevenciós program” segítségével, a fiatalokat leginkább érintő kérdések feldolgozásával, az evangélium megmentő üzenete alapján.

A programon 13 felnőtt vett részt, de még 3-4 arra járó fiatal-gyerek is.

Első nap a Palánta Gyermek és Ifjúsági Misszió (Budapest) (továbbiakban Palánta Misszió) bemutatása hangzott el: a Palántás szervezők előadásokkal nyűgöztek le.

Először dr. Kováts György, a Palánta Misszió vezetője, lelkipásztor, tartott előadást „A kihívások gyökere - Megismerni és megérteni” címmel. Utána Juhász-Balogh Sára, a „Boldogságkeresők ifjúsági prevenciós program” koordinátora beszélt arról, hogy „Milyen kihívásokkal kell szembenézni?” Ezt követően Kőrös Tibor, a Palánta Sorsfordító alapítvány elnöke, a „Boldogságkeresők ifjúsági prevenciós program” szakmai vezetője, és Kecskeméti János, a program addiktológiai konzultánsa készített fel az elkövetkező napokra is „Kihívások kezelése - felvértezve” címmel tartva előadást, majd a „Van, ami örök - A legfontosabb küldetés a lélekmentés” c. előadás és kerekasztal beszélgetés zárta a napot.

Második nap a következő témakörökbe nyerhettünk betekintést: Ki vagyok én?, Szerelem receptre, Társas magány, Győztes önuralom, Zaklatás, szekálás, Drogmámor vagy valóság, Palackba zárva, Mélyvíz csak úszóknak. Ezeket a témákat, amint az előadók elmondták, iskolákban dolgozzák fel, kiforrott forgatókönyvvel, szemléltető anyagot, videót, képeket játékokat használva, és a fiatalokat is bevonva a témába. Ezek vázlatos bemutatása után két órát konkrétan be is mutattak, mi voltunk a diákok (és nagyon élveztük).

Harmadik nap csoportokra oszlottunk, és egy-egy témát választva a fentiekből, kis segítséggel (játékok, videók, szemléltető eszközök) felkészültünk, és „levizsgáztunk”.

Mint ahogy az előző nap is, most is minden téma után kiértékeltük-megbeszéltük a hallottakat, látottakat. A képzésre egyébként biztosítottak oktatói csomagot nyomtatott, online és hanganyagok formájában, valamint finom ebéd is várt ránk minden nap. A pedagógusok számára Önkéntességi Igazolást is kiállítottak a képzés végén. Számomra áldott alkalom volt, mindnyájan lélekben meggazdagodva mentünk haza a képzésről. SDG az ilyen képzésekért!

Mai világunkban a tinik és a fiatalok között végzett munkánk során folyamatosan változó kihívásokkal nézünk szembe. A Palánta Misszió az ilyen kihívásokra való felkészülésre és a környezetünkben élő, iskolákban tanuló tinik és fiatalok problémáinak a kezelésében kívánnak segítséget nyújtani az aktuális kihívások, valamint eszközök és megoldások bemutatása által.

Cél, hogy a képzés során elhangzott elméleti és a képzés során látott, elsajátított gyakorlati tapasztalatokat a résztvevők be tudják építeni a mindennapi munkájukba, megerősödve abban, hogy bár a kihívások, a körülmények változhatnak, van, ami örök és változatlan. A biztos kősziklára, Jézusra és az evangélium örök erejére mindig lehet építeni, a tinédzserek között végzett munkában is.

Lőrincz Elek-Előd, Patakfalva