RMBGySz*

Diakónus-avatás Síteren

Emlékezetes nap marad a 26 tagú síteri gyülekezet számára 2017. december 31. Hosszú évtizedek után diakónus-avatásra gyűlt össze a gyülekezet. Pop Sándor testvért, a gyülekezet elöljáróját hívta el az Úr erre a megtisztelő szolgálatra. 
Az imaházunk zsúfolásig megtelt a körzetből és a környékről érkező vendégekkel. Az avató bizottság tagjai: Veress Efraim, Kiss Zoltán, Szabó László, Papp Dezső lelkipásztorok, és Bányai János, a síteri gyülekezet lelkipásztora. Az igét Kiss Zoltán testvér hirdette, melyet Pop Sándor testvér bizonyságtétele követett, amelyben elmondta a megtéréset, hogyan emelte ki a világból az Úr és változtatta meg az életét. Beszélt az Úrral való járásáról. Kiemelte, hogy nagy lendületet adott az életének felesége megtérése, e nélkül nem is lenne képes erre a szolgálatra. Hisszük, hogy az Úr meghallgatta az avató bizottság kézrátétellel történő imáit, és felkente Szent Lelkével testvérünket a szolgálatra. Az Isten dicsőítését a szalárdi fúvóskar, és Szabó Zoltán, a rogériuszi gyülekezet tagja vezették. Mindenért az Úré a dicsőség!

Bányai Emma

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.