RMBGySz*

Egy találkozás ajándékba

Isten terve és ajándéka, hogy a nők összegyülekezzenek, mondta a Romániai Magyar Baptista Nőszövetség volt és jelenlegi elnöknője, Borzási Márta a beszámolójában az Országos Nőszövetségi Választói Konferencián. Sokfelé és többször megvalósult ez országunkban az elmúlt években is. De mielőtt az országos választásig eljutottunk volna, régiónként megtartottuk az elmúlt hónapokban a női vezetők jelölő gyűléseit, konferenciáit.

2019.szeptember 28-án került megszervezésre a Nagyvárad Rogériusz-i gyülekezetben a Nagyváradi Missziókerület választó női konferenciája. Hasonlóságaink és különbségeink a szolgálatban volt a konferencia témája, amelyről, Budapestről Kulcsár Tibor és felesége Anikó, a MERA rádió főszerkesztői tanították az összesereglett nőtestvéreket. Egyik gondolata, ami megfogott ezzel a témával kapcsolatban és nagyon elgondolkodtató azok számára, akik az Úr szolgálatában vannak, hogy „Néha a szolgálatunk akadályoz meg abban, hogy szolgáljunk.” Áldott alkalom volt, amelynek keretében megtartottuk a jelölést is az országos női munkára. A megválasztott missziókerületi női vezetők: Papp Erzsike (Érmihályfalva) elnök, Kiss Judith (Diószeg) alelnök, Ferkő Krisztina (Nagyvárad – Bethlehem gyülekezet) helyettes. Hálásak vagyunk a Rogériuszi gyülekezet vendégszeretetéért és segítőkészségéért úgy a szervezésben, mint az énekvezetésben és az étkeztetésben is. Istennek legyen hála mindenért! (Papp Erzsébet)


2019. október 5-én Sepsiszentgyörgyön találkoztak a Székelyföldi Missziókerület gyülekezeteinek nőképviselői, hogy közösséget ápoljanak, növekedjenek Isten megismerésében és nem utolsó sorban, hogy megtartsák a Székelyföldi jelölést is az országos női vezetőségi munkára. Bálint Ibolya testvérnő értékes üzenettel gazdagította szívünket, elménket. „Magas sarkú kereszténység” című előadásában testvérnőnk igei alapon taglalta, hogy a nőnek helye van a teremtett világban, a keresztyénségnek helye van a világban, ezen belül, a nőnek helye van a keresztyénségben, de a hitetlen világban és a gyülekezetben is. A női lélek színes, sokoldalú. A kegyelem közvetítése megnyilvánul az Istennel való járásunkban, az egyszerű cselekedetekben, a kapcsolatainkban, így bemutatva a krisztusi szeretetet. Sor került a választásra is, amelynek értelmében Rákosi Ibolya testvérnő (Csernáton) képviseli az elkövetkező négy évben a székelyföldi nőtestvéreket. Győrfi Elek Tóbiás baróti lelkipásztor a Jer 9:19 igevers alapján buzdította a nőket, hogy hallgassanak az Úr szavára. Példaértékű volt a szentgyörgyi testvéreink szolgálata is, gazdagabbá téve a délelőttöt. (Győrfi Annamária)

2019 október 12-én Szatmárnémetiben találkoztunk mintegy 100 nőtestvér a Szilágysági Missziókerület különböző gyülekezeteiből. A minden ősszel és tavasszal megrendezendő kerületi női kört tartottuk meg a soron következő négy évenkénti választással egybekötve. A találkozó témája Magas sarkú keresztyénség, avagy a hívő nő helye a társadalomban az Ef 4:11-16 igerész megvilágításában. Bálint Ibolya testvérnő szolgálata nyomán mindannyiunkban megfogalmazódhatott a kérdés: helyemen vagyok-e? Végzem-e a rám bízott szolgálatot? Mit hagyok magam után? Mit viszek Isten elé? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a válaszokat Isten igéje alapján, a fórumbeszélgetésen is, amit Kovács Ágnes és Sipos Tímea vezettek. Ennek keretében értékes hozzászólások, bizonyságtevések hangzottak el. A női vezetői munkára megválasztott testvérnők: Borzási Márta (Kraszna) elnök, Sebestyén Hajnalka (Szilágyszentkirály) alelnök és Balogh Ildikó (Hadad) helyettes. Kovács József helyi lelkipásztor az 1Kor 15:58 igeverset felolvasva köszöntötte az újonnan megválasztottakat, majd a jelen levő három lelkipásztor testvér név szerint imádkozott értük.  Kovács testvér záró üzenete a Mk 8:1-10 alapján hangzott. Útravalóul három gondolatban csomagolt a „tarisznyánkba”. (1.) Jézus szánakozott a sokaságon. A mai világ is tele bajokkal. Legyen szánakozó szívünk, induljon meg szívünk és tegyük, amit lehet. (2.) Felmérni a szükséget. Ami van nekem nem elég! (3.) Azzal a kevéssel szolgáljak, amim van, azt adjam oda. És akkor jön a csoda: ELÉG volt! És ma is elég, ha odaadom azt, amim van. Sokat énekeltünk, énekelve imádkoztunk a krasznai és szatmári lányok vezetésével. A közös ebéd alatt még beszélgettünk. Jó volt látni, hogy vendégeink nem siettek el, együtt örültünk a testvéri közösségnek, a lehetőségnek, hogy ilyen körben is együtt lehettünk. Az Úré a dicsőség mindenért! (Vékás Erzsébet)


2019. október 13-án került sor Kolozsváron a missziókerületünk női jelöltjeinek a megszavazására. Kiss Lehel szamosújvári lelkipásztor az Apcsel 9:36 alapján bátorította a jelenlevő nőtestvéreket. “Tábita, amikor megismerte Krisztust, szabad lett nemcsak a bűntől, de az anyagiasságtól is, és készséges volt a szolgálatra. Akár a zerge, amelyneknek nevét hordozta, ő is magaslatokon járt, tisztelt volt, mozgékony, próbák közt élt és megállt a nehézségekben. Kipróbált volt és alkalmas a szolgálatra. Ma is szükség van ilyen nőkre a családban, a gyülekezetben, a társadalomban!” A KMK női elnöke Ferenczi Annamária (Kalotaszentkirály) és a segítő, helyettes munkatársa Tóth Edit (Vajdahunyad) lett. Köszöntések hangzottak el Kelemen Andrea részéről az 1Kir 19:19 alapján: Eli-zeus hűségesen szolgált apja házában, s mivel ebben kipróbált volt, Isten amikor jónak látta többre is elhívta és alkalmassá is tette a feladatokra meg, hogy helyt álljon úgy a király előtt, mint kisebb problémák megoldásánál; majd Tőrös Víg Piroska részéről: Isten meghallgatta ké-résünket és jó lenne közösen imádkozni, böjtölni a női munkáért, vezetőkért misszókerületi szinten; ill. nagy szükség van a női körökre és az őszinteségre! A többi jelenlevő is Isten áldását, erőt, bölcsességet kívánt az új vezetőinek. Hála és dicsőség az Úrnak mindenekért! (Kelemen Andrea)


Ez év november 2-án került sor Kolozsváron az országos nőszövetségi vezetőségi választásra „Szolgálok vagy kiszolgálnak?” konferenciacímmel. Összesen 50 szavazati joggal rendelkező gyülekezeti képviselő és még jó néhány érdeklődő volt jelen. A helyi lelkipásztor, Kis-Juhász Vilmos és Borzási Márta elnöknő Istent magasztaló köszöntő szavai után Rajna Ottó lelkipásztor az RMBGySz-t képviselve köszöntötte az egybegyűlteket.

Vékás Erzsébet szatmári testvérnő az imaórán kifejtette a 100. Zsoltár és a Jn 12:26 alapján, hogy Istent az tudja szolgálni, aki követi is Őt. Alapjában nőkként szeretünk gondoskodni és szolgálni, tegyük hát ezt örömmel. Nagyon sok példa van a nők által végzett szolgálatra a Bibliában, még az idősödő asszonyok sem kivételek ez alól. Sokszor előljárnak ők böjtben és imában. 

Borzási Anna Szilágyperecsenből a Lk 15:18-32 versei alapján buzdított imára. Mi motivál minket a szolgálatra? Hol és mit kell tegyek? Vigyázzunk, ha csak vendégnek érezzük magunkat az atyai háznál, mert akkor nem vagyunk a helyünkön. Istent a szolgáló lelkület jellemzi, és a gyermekeit is az kell, hogy jellemezze. A gyereknevelés, a háztartás vezetése mind isteni megbízatás és a hűséges munkának nem marad el a jutalma!

Ezt követően sor került a visszatekintő beszámolókra. Borzási Márta, elnöknő az 1Thessz 5:18-t felolvasva dicsőséget adott Istennek az elmúlt négy évért, Isten csodáiért, szeretetéért, minden előkészített dologért, amelyben járhattunk. A Nőszövetség céljai közt szerepel: a női körök, Bibliatanulmányozó csoportok támogatása; a család, a nő, az anya támogatása; más nőket elérni az evangéliummal; a missziókerületi, országos vagy sajátos (rroma, egyedülállók) női konferenciák megszervezése; a nehézségben levő nők, ill. a különböző missziók támogatása a befolyt adományokból, és a saját női lapjának az Eszternek a rendszeres kiadása és eljuttatása a nőkhöz. Fogarasi Melinda, a NSz pénztárosa hűséges, alapos és pontos munkát végzett az elmúlt négy évben a bejövő és kimenő pénzösszegek kezelésében, Isten hűségét, bölcsességét és nagyságát tapasztalva meg a szolgálatban. A pénztári ellenőrök mindent rendben találtak és így a nőtestvérek felmentették Melindát és az ellenőröket is. 

A választást megelőzően sor került még a Nőszövetség Alapszabályzatának módosítására és kiegészítésére néhány cikkelyt illetően. Majd a jelöltek röviden bemutatkoztak és a résztvevők titkos szavazással választottak. Ennek eredményeként az új országos Nőszövetségi vezetőség hét tagú lett, amelynek elnöke Borzási Márta, titkára Papp Erzsébet, pénztárosa Kiss Judith és további tagok: Ferenczi Annamária, Sebestyén Hajnalka, Balogh Ildikó és Rákosi Ibolya (a képen balról jobbra: 1,2,3,5.). Pénztári ellenőrök Ferkő Krisztina és Tóth Edit lesznek. A köszöntések és az értük való imádkozás után Rajna Ottó lelkipásztor hirdette Isten üzenetét, felolvasva az 1Sám 25,23-35 verseit. Abigailt az élet nehézségei nem keserítették meg. Erős volt, és mégis szelídség, szerénység és béketeremtő lelkület jellemezte. Szolgálni és a helyünket megállni csak az Úrhoz ragaszkodva lehet.

Isten áldja meg országunk új női vezetőit és adjon nekik bölcsességet, szelídséget, erőt és látást szolgálatuk betöltéséhez.

Kelemen Andrea

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.