RMBGySz*

Felhívás a missziós szolgálatra

Kedves testvérek! Az elmúlt időkben nem úgy volt lehetőség a hitünk és gyülekezeti életünk gyakorlására, a járvány miatt, ahogy szerettük volna. Az Úr megengedett nehéz napokat, heteket, hónapokat. Hála azért, hogy ezáltal is tanított. Hisszük, hogy elmúlik a járvány és újra élhetünk majd a gyülekezés zavartalan jogával és lehetőségével. Imádkozzunk és könyörögjünk ezért! Arra buzdítjuk a testvéreket, hogy ebben a nehezebb időszakban se mondjunk le a lélekmentés szolgálatáról. Lehetőségeinkhez mérten használjuk ki az alkalmakat arra, hogy bizonyságot tegyünk és az evangélium hirdetését végezzük, úgy az imaházban, mint a személyes kapcsolatok által. Az internet is lehetőségeket ad erre, de ennek van egy fajta felszínessége. A személyes kommunikáció és közösség az, ami Jézus Krisztus testet öltését tükrözi. „És az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk.” (Jn 1:14.a) Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy a lehetőségekhez mérten tartsunk evangélizációs heteket, alkalmakat. Használjuk ki azt a lelki sóvárgást, ami a járvány közepette a szívekben van az élő Isten után, elmondva azt, hogy szent Fia Jézus által eljött ebbe a világba, és segíteni tud a mi földi nyomorúságunkon, értelmetlen életünket meg tudja változtatni és el tud készíteni az örökkévalóságra a Szentlélek által. Kívánunk sok erőt, örömet az Úrtól a testvéreknek, és jó egészséget! „Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígértet. Mert vajmi kevés idő, és aki eljövendő. Eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10:36-39)

Az RMBGYSZ elnöksége nevében,

Budai Lajos Dániel missziói alelnök

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.