RMBGySz*

Gál Győző és Erzsike életútja

† Gál Győző lelkipásztor 1957. szeptember 26-án született Szilágyerkeden, nemhívő családban. 1979-ben édesanyja kérésére ellátogatott a baptista gyülekezetbe, ahol megtért és bemerítkezett. Ezt követően kezdte el látogatni misszió céljából az akkor megújulást átélő szilágyszentkirályi gyülekezetet, ahol megismerkedett † Kiss Erzsébettel, aki 1961. december 18-án született, 1977-ben tért meg és rá egy évre be is merítkezett. 
Testvéreink 1981-ben kötöttek házasságot Szentkirályon. Isten négy gyermekkel ajándékozta meg őket: Istvánnal, Benjáminnal, Evódiával és Lehellel. Győző testvér egy ideig a Jézus élete című film vetítésében vállalt szerepet. Munkatársaival faluról falura járt, hogy az evangélium üzenete eljusson a környéken lakókhoz. 

Lelkipásztorrá 1994-ben avatták Sarmaságon, ahol öt évig szolgált. 1999-ben Rátonba költözött, ahol szintén öt évig pásztorolta a gyülekezetet. Szolgálatának harmadik szakaszára Érmihályfalván került sor 2004 és 2018 között. Itt Gergely István lelkipásztortársával együtt végezte a szolgálatot, de miután ő 2010-ben elfogadta a New York-i gyülekezet meghívását, Győző testvér vállára nehezült az új imaház építése és a kiterjedt körzet szolgálatának terhe. 2018-ban nyugdíjba vonult, ettől kezdve a roma misszióban és az értarcsai körzetben tevékenykedett. Erzsike mindvégig hű segítőtársa volt: ő nem a nagy szavak embere volt, de annál hangosabban beszéltek cselekedetei és kiemelkedő vendégszeretete.

Testvéreink halála váratlanul történt. November elején mindketten a koronavírussal fertőződtek meg, aminek következtében Erzsike 11-én (59 évesen), Győző testvér pedig 21-én (64 évesen) hazaköltözött az Úrhoz. 40 évet éltek boldog házasságban. Temetésükre 2021. november 27-én került sor Gödöllőn, Magyarországon. A kápolnánál Borzási Pál (Szilágyperecsen), Pap László (Mihályfalva) és Lőrik Levente (Gödöllő) lelkipásztorok szólták az Igét, valamint Iván Imre (Balatonszemes) olvasta a nekrológot. A temetőkertben Dan László (Debrecen, KCA) és Szabó László (Nagyvárad) lelkipásztorok hirdették a feltámadás vigasztaló üzenetét.
Testvéreink rövid, de tartalmas életéért, önfeláldozó szolgálatáért Istené legyen a dicsőség! Az Úr vigasztalja a gyászoló családot! (Borzási Pál lp.)