RMBGySz*

Gyülekezeti vén avatás Lecsméren

Örömünnepre gyűlt össze a lecsméri magyar baptista imaházba a népes testvériség 2019. június 30-ikán, reggel. Isten kegyelméből gyülekezeti vén avatásra készült a helyi gyülekezet Borzási Árpád testvér személyében. Több helyről is érkeztek vendégek, olyannyira hogy az imaház épületének udvarára is kellett székeket kitenni. A verőfényes vasárnap reggelen énekekkel, majd imádkozással jött a gyülekezet Isten jelenlétébe. Ezután következett Dr. Borzási István lelkipásztor igehirdetése, majd pedig az avatás kultikus eseménye. Először Borzási Árpád testvér tett bizonyságot életéről, megtéréséről és arról, hogy miként bízta meg őt az Úr erre az új szolgálatra. Bizonyságtevése után következett az avatóbizottság tagjai által feltett kérdésekre való felelete, utána pedig kézrátétellel történő imádságban való felavatása. Az avatóbizottság tagjai a következők voltak: Dr. Borzási István, János Csaba, Király Tibor, Nagy B. István és Pardi Félix lelkipásztorok. Az avatás után köszöntések hangzottak el Árpád testvér és családja felé. A délelőtti istentisztelet Pardi Félix helybeli lelkipásztor rövid igei üzenetével ért véget. A helyi gyülekezet az istentisztelet végén nagy szeretettel látott vendégül mindenkit a művelődési otthonban, ahol a finom ebéd mellett kellemes beszélgetésekre is sor került rég nem látott testvérek között. A Szilágysági Missziókerület nevében is hadd kívánjunk Borzási Árpád testvér számára áldott szolgálatot, és családjának sok erőt! A lecsméri gyülekezetnek pedig köszönetet mondunk a szép ünnepély megszervezésért és szeretetteljes vendégszeretetükért! „Ó, Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!” (Zsolt 118:25)

János Csaba lp.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.