RMBGySz*

Homoródszentmártonban megmozdult a víz

Bemerítési ünnepélyt húsvét második napján tartottunk, Soós Erzsébet merítkezett alá Homoródalmásról és Pál Szilamér Homoródszentmártonból. Id. Máté Zoltán gyülekezeti vén szolgált igével, majd id. Erdő Endre is bátorította a hallgatókat. Kézrátétellel id. Pál Ervin diakónus és Budai Lajos körzeti lelkipásztor imádkozott az új tagokért. A vendégek a kultúrotthonban ebédeltek a helybeli testvérekkel, jó közösség alakult ki, áldott alkalmunk volt. Az Úr neve legyen áldott mindenért. (B.L.)