RMBGySz*

Járjunk új életben!

„...ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafel valókat keressétek!” (Kol 3:1)

Fontos lelki szabályt fektet le Pál apostol ebben a kijelentésében! Mindazok, akik feltámadtak új életre az Úr Jézussal, legfőképpen és leginkább az odafelvalókkal fognak törődni, azt fogják keresni. Elgondolhatjuk akkor, milyen kevesen vannak azok, akik tényleg e szabály szerint élnek. Nem sok embernél látható ez! „Az odafel valókat keressétek!” Mi az, amit a hívőnek keresnie kell? Mindent, ami mennyei, aminek eredete a mennyország. Lelki dolgok, mennyei erő, áldás, vezetés. Miért kell ezeket keresni? Mert feltámadtatok Krisztussal! Azt jelenti, hogy egyetlen hívő ember sem mondhatja: én ezt nem tehetem, nem tudom az odafel valókat keresni, nem érek rá, nincs időm, a körülmények nem engedik meg. Mert az, aki feltámadt Krisztusban, megtért, az fog időt és alkalmat találni magának, hogy az odafelvalókkal foglalkozzon. Milyen sok úgymond keresztyénnek nevezett ember azonnal kiesik a megtértek sorából! Gyülekezetben lehetnek, de nem valószínű, hogy Krisztusban vannak. Akiket Isten feltámasztott erre az új életre, azoknak fog adni erőt is ahhoz, hogy a lelki dolgokat tegyék első helyre az életükben. Ugyanis, a hívő ember, megtérése által egy odafentről érkező mennyei természet birtokosa lett. Hogy ez milyen igaz! A hívő ember kapott egy új természetet, és ennek megfelelően is fog viselkedni, mert nem tehet másképp. Nem fogja tudni mellőzni, elhanyagolni az Úrnak a napját, hazudni, káromkodni, mert az új élete nem fogja ezt megengedni. Aki mégis ezt teszi, kérdés, van-e új élete. Erről beszél János, amikor azt írja, „senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született” (1Jn 3:9).

Tartsunk önvizsgálatot! Ott van-e bennünk az a mennyei erő, Isten drága Lelke, aki minden akadályt leküzd azért, hogy az odafel valókkal törődjünk? Kívánjuk-e az Úrnak napját, a Bibliát olvasni, a szentekkel együtt lenni, imádkozni? Ha igen, boldogok lehetünk, bennünk az Úr Lelke! Kívánjuk, hogy minden kedves olvasó legyen birtokosa ennek az új, feltámadt életnek és ennek az új életnek megfelelően járjunk ezen a húsvéti ünnepen és életünk minden napján! 

Pardi Félix, szövetségi elnök

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.