RMBGySz*

Jertek áldjuk Istent!

Kórustalálkozó volt a kolozsvári kerületben

Énekelj az Úrnak te egész föld! (Zsolt 96:1b), írja a Zsoltárok, és mi örömmel tettünk eleget az Ige felszólításának ez év júniusának első vasárnapján. Isten kegyelmét tapasztalva a tavaly júniusi közös éneklésben, a Kolozsvári Missziókerület II. Kórustalálkozóját is megszervezte gyülekezetünk.  
Ebben az évben a magyarlónai gyülekezet énekkara, a kolozsvári Ifikórus, a kolozsvári gyermekcsoport és a Kolozsvári Baptista Gyülekezet vegyeskara áldotta együtt és külön is Istent, zengve sok szép zsoltárt. Minden formáció két-két éneket énekelt, majd közösen énekeltünk régi és új énekfeldolgozásokat: „Jertek, áldjuk Istent!”, „Én nem tudom mért szeretett úgy minket...” (Lisznyai Gábor feldolgozásában), „Örvendtem mikor mondták nekem...”, vagy „Isten élő Lélek szállj le ránk!”
Vendég igeszólónk Orosz Zoltán testvér, a Kolozsvári Magyar Pünkösdi Gyülekezetből a 138. Zsoltár alapján hirdette az Igét, kiemelve Isten nagy nevének tiszteletét, a lelki erő áradását, az Úr utainak hirdetését és az Úr dicsőségének magasztalását az éneklés és a dicséretek által. Felhívta a figyelmünket, hogy mindezt tegyük tiszta szívvel, versengés nélkül, folyamatosan és legjobb tudásunk szerint, de mély alázattal. Borzási Pál tv., lónai lelkipásztor igei gondolata mellett felemelők és áldásosak voltak még az elhangzott bizonyságtevések és zsoltárok, valamint a hét közös ének, amit együtt zengett a kórusokkal a gyülekezet. A közös magasztalást a kolozsvári egyetemisták dicsőítő csoportja vezette.
Hálával köszönjük meg az Úrnak kegyelmét, hogy megtartott bennünket és lehetővé tette ezt az alkalmat, amely a dicséret és a magasztalás mellett közösségápolás is volt egyben. Külön megköszönjük a karmesterek: Jakab Endre, Balogh Arthúr (testvérünk kottagrafikával is szolgált), Nagy Dániel és Nagy Andrea munkáját, akik felkészítették a kórusokat, és nem utolsó sorban az énekkari tagok és a gyermekek áldozatos szolgálatát! Isten áldjon meg valamenyiünket!

Kis-Juhász Vilmos lp.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.