RMBGySz*

„Keljünk fel, és építsük meg!”

Az RMBGySz IX. választó kongresszusa

2019. március 30-án a kincses város baptista imaházában tartotta az RMBGySz négyévente sorra kerülő választó kongresszusát. A „forradalom” óta ez volt a kilencedik ilyen találkozó, amelyen a 189 összegyűlt képviselő továbbra is Pardi Félixet választotta a Szövetség elnökének, Borzási Pált pedig főtitkárnak. A főtitkárhelyettes feladatait Rajna Ottó látja el négy évig. Az elnökséget kiegészítő négy alelnök személyeiben is vannak változások: míg Szűcs Sándor és Budai Lajos továbbra is az elnökség tagjai maradtak, Kis Juhász Vilmost és János Csabát Fazakas György, illetve Szabó László váltotta. A találkozón részt vett Viorel Iuga, a Román Baptista Unió elnöke is, aki előadást is tartott.

Sebestyén László szilágyszentkirályi és Kis Juhász Vilmos helyi lelkipásztor buzdítotak imára, utóbbi teljes szívből való megtérésre szólított fel: „Isten bánkódik, de nagy kegyelmű, késedelmes a haragra.” A Hit Hangjaiból felcsendülő közös énekeket Simon András, aradi lelkipásztor vezette.

A köszöntések és az érdemi munka sorát Pardi Félix leköszönő elnök nyitotta meg a napirendi pontok ismertetésével. Ő köszöntötte hivatalosan Viorel Iugát, a RBU elnökét is. Iuga testvér a Szövetség elnöksége által mottóul választott nehémiási igét (2:18) vette szolgálata alapjául. „Elsősorban nem a meghívást köszönöm nektek, hanem azt a szolgálatot, amelyet minden nap végeztek a gyülekezetekben. Azt a szolgálatot, amelyet két szóval tudnék jellemezni most: szép és nehéz.” „Motiválni szeretnélek titeket, mert sokszor a szolgálattevők élete sem elég buzgó.” „A mai nagyon változó világban is van, ami nem változik: Isten, az evangélium, a Szentlélek, az örökkévalóság nem változnak.” „Amikor Isten nem tesz valami különlegeset, abba a kísértésbe esünk, hogy mi tegyünk valami különlegeset. Viszont a természeti dolgok nem tudnak szellemi változást létrehozni. S akkor feltevődik a kérdés: Nem tudja Isten az istentiszteleteinket olyan hellyé tenni, ahol Ő jól érezze magát, és az odaérkezőket Isten jelenléte megvizsgálhassa?” „De ha Isten tud munkálkodni különleges módon, miért teszi ezt látszólag gyülekezeteinkben? Azért, mert ő az ő szolgáit akarja használni. Ha őszinték vagyunk, mindannyian panaszkodunk, mint Nehémiás, aki látta a nyomorúságot, amiben népe szenvedett. És mit teszünk? Megvárjuk, hogy Isten természetfölötti dolgokat tegyen mellettünk, vagy bekapcsolódunk az ő munkájába? Sok olyan szereplője van a Bibliának, akinek sikerült másokat motiválnia a szolgálatra. Mózes, Józsué, Bemerítő János, Pál. Vagy Nehémiás testvére, Anán, aki meglátogatta, és elmesélte, milyen sorsban élnek otthon a zsidók. És ezzel sikerült motiválni Nehémiást, hogy sírjon, böjtöljön és közbelépjen. Olykor, egy helyén mondott információ motiválni tud valakit, hogy elinduljon egy szolgálatban. Szolgálattevőkként elégedettek vagyunk az odaszánásunkkal és az áldozatkészségünkkel? Ha igen, hálát adhatunk Istennek. De még akkor is vállalhatunk még egy kicsivel többet.”

Az Unió elnökének tanítása után a választásra került sor, amelyet Kovács József szilágysomlyói lelkipásztor, a Szövetség korábbi főtitkára vezetett. A szavazatszámlálási szünetekben beszámolókat hallgattunk meg a leköszönő vezetők részéről, és más aktuális kérdések is napirendre kerültek. Az utolsó ilyen szünetben tartotta meg a Szövetség újraválasztott elnöke székfoglaló igehirdetését. Pardi Félix a 133. Zsoltár alapján beszélt a testvéri egységről, ennek fontosságáról, áldásáról, gyönyörűségéről. „Ez ugyanakkor a Sátán egyik lenagyobb rémülete. Ezért azon van az utolsó időkben, hogy támadja ezt az egységet. Hacsak lehet, ne legyenek együtt a hívők. Ha együtt vannak, minél kevesebbet legyenek együtt, vagy ne azzal foglalkozzanak, amivel kellene. Mert tudja, hogy ha ez a testvéri egység megvalósul, mennyei erő szabadul fel.”

Békés, hasznos találkozó volt, friss lelki üzenettel, őszinte imákkal és örömteli Isten-dicsérettel. Isten tanácsolja és támogassa a régi-új vezetőket és hordozza továbbra is közösségünket!

Gönczi Géza

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.