RMBGySz*

Kincset kaptál, add tovább!

A VISz is választott Perecsenben

2019. május 4-én tartotta választó konferenciáját a Vasárnapi Iskolai Szövetség közel 80 vasárnapi iskolai tanító részvételével Szilágyperecsenben.  Szeretetteljes köszöntéssel indult a nap, ugyanis a perecseni vasárnapi iskolások tinicsoportja ének- és verscsokorral szolgált: „Ahol a kincsünk, ott van a szívünk…” énekelték, s az egész nap mottója is ez volt: ,,Kincset kaptál…add tovább!” 

Pardi Matild imaáhítatra való buzdításában önvizsgálatra hívott a Kol 3:17 alapján: úgy végzem-e a szolgálatot, mint az Úrnak és nem embereknek? Milyen a szívem, amikor a gyermekek között tevékenykedem? Bálint Ibolya aktuális igeszolgálata kihívás elé állított: Hol és hogyan találtuk meg a legnagyobb kincset, az Istennel való kapcsolatot? Mivé lett a kezünkben, mivé lettünk általa? Mit adunk tovább, mit hagyunk hátra a következő generációnak? Jelen volt a Grain Game missziós szervezet néhány munkatársa is, akik szintén azt hangsúlyozták, hogy a gyerekmunkában elengedhetetlenül fontos az imádkozó szív, a gyerekekhez lehajló szeretet és az igazságok megértetése gyakorlati eszközökkel. 

A találkozó következő mozzanata a régi vezetőség beszámolója volt: minden szolgálatban, tevékenységben jelen volt az Isten kegyelme és áldása. Hálaadással mutatták be azokat az eseményeket, amelyeket Isten segítsé- gével megszervezhettek az elmúlt négy évben: Máté Imola a konferenciákról, képzésekről számolt be, Borzási Anna a Bibliai Olimpiáról, amely három alkalommal került megszervezésre, Boros Emília a zenetáborokról, Meleg Adina a Harmatcseppekről, Gergely Annamária pedig az anyagi támogatásokat köszönte meg, amelyeket az elmúlt négy évben kapott a VISz.

A vezetőségbe újonnan jelölt tagok bemutatkozása után sor került a választásokra. Isten akaratából a VISz elnöke a következő négy évre Máté Imola, székelyföldi, titkár pedig Szűcs Frigyes, nagyváradi kerületi felelős lett. A vezetőség többi tagja: Vékás Benjámin (Szatmár, Nagybánya), Ferenczi Anna-Mária (Kolozsvár), Székely Johanna-Tünde (Szilágyság), Bereczki Klára (Bánság), Meleg Adina (Harmatcseppek). A választások levezetését Fazakas György oktatási alelnök testvér végezte, majd a Szövetség elnöke, Pardi Félix lelkipásztor hirdetett Igét, a magvető példázata alapján bátorítva a tanítókat, hogy az ő feladatuk és kiváltságuk, hogy az igemagvakat hintsék kitartással, hűségesen, mert a többiről Isten gondoskodik. A jelen levő lelkipásztorok: Bálint Pál, Fazakas György és Pardi Félix imádkoztak az új vezetőségért, hogy Isten adjon nekik látást, bölcsességet és hűséget a rájuk váró szolgálat betöltésére.

Mély hála van a szívemben az elmúlt négy évért, Isten hűséges szeretetéért, köszönöm mindazoknak, akik bármilyen formában támogatták az országunkban folyó gyermekmissziót.  Köszönettel tartozunk a szilágyperecseni gyülekezetnek vendégszeretetéért, nagylelkűségéért. Istenünk áldása kísérje az új vezetőség szolgálatát és mindazok életét, akik a gyermekek között munkálkodnak. Örökségül kaptuk a legdrágább Kincset, Jézust, hirdessük Őt, szolgáljuk Őt, szeressük Őt mindennél jobban!

Boros Emília
 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.