RMBGySz*

Kis gyülekezetek nagy ünnepe

– Lelkipásztort iktattak be Csíkszeredában

A Hargitán, a Baptista Keresztyén táborban került sor október 24-én Dóczi Tibor lelkészi beiktatására a csíkszeredai ill. a szentegyházi gyülekezetbe. Az ünnep moderátora Győrfi Elek Tóbiás a székelyföldi missziós kerület képviselőjeként buzdította a résztvevőket és vezette az alkalmat. Borzási Pál, a Romániai Baptista Szövetség titkára, perecseni lelkipásztor rámutatott arra, hogy nem egyértelmű az, hogy egy gyülekezetnek ilyen zökkenőmentesen következő lelkésze legyen, ugyanis vannak gyülekezetek, sőt nagyobb gyülekezetek is, ahol már évek óta betöltetlen a lelkipásztori szolgálat. Ezzel arra hívta fel a figyelmet, hogy legyünk hálásak! Az ünnep igehirdetője, Dóczi tv. elődje, a nyár vége óta Szatmáron szolgáló Szabó Szilárd volt. Igehirdetését Ézsaiás könyvének 54. fejezetére alapozta, melynek sokrétű üzenetén keresztül Isten szólt a gyülekezete­inkhez és a Tibor testvér által elkezdett szolgálatához is kapcsolódott. Az igerész teljességgel kifejezi azt az örömöt, amit az Isten jelenléte és közelsége, valamint az Őhozzá való tartozás jelent. Ugyanakkor bátorító is - amint az igehirdető is kiemelte -, hogy a nehézségekben, küzdelmekben is Ő van velünk. A közös szépen hangzáshoz, szolgálatában a pásztort és a gyülekezetet Szilárd egy húros hangszerhez hasonlította, amely akkor szólhat jól, ha minden húr ki van feszítve. Vagyis mindannyiunknak oda kell tenni magunkat, sem a lazaság, sem a túlfeszítettség nem egészséges. Most így nyitottsággal vágyunk arra, hogy hangszerünk Istent egyre jobban dicsőíthesse. Az ünnepi istentiszteletet köszöntések zárták, azután pedig együtt ebédeltünk. 

Kicsi István