RMBGySz*

Kolozsváron is „megmozdult a víz"

„Kelj fel és menj...!” Hálát adunk az Úrnak, hogy ma is megszólít személyeket, bűnbocsánatot nyújt minden igaz bűnvallónak, és elhív a követésére. Áldott legyen a mi Urunk, mert a „Kövess engem“ megszólításra a Lélek meggyőz fiatalokat és idősebbeket a tanítványi lét fontosságáról. Hitet ad, megváltoztatja életvitelünket és formál a Krisztus képmására.

Köszönjük az Úrnak, hogy Kolozsváron május 10-én három személy: Deák Tibor, Tamás Noémi és Halmágyi Lőrinc szövetséget kötött Jézussal, bemerítkezve, vallást tévén hitéről. Az igehirdetés szolgálatát Szűcs Sándor szatmárnémeti lelkipásztor testvér végezte az ApCsel 9 alapján. Isten kegyelmének bizonyítéka, hogy aznap újabb személyek keltek fel és indultak el tanítványként a keskeny úton.  Az Úr tartson meg valamennyiünket és tegyen gyümölcsözővé Krisztus követésében! Kelj fel és menj... s minden te útaidban megismered Őt, akkor Ő igazgatja a te útaidat! (KJV)