RMBGySz*

Köszönet Nagyenyedről

Köszönetet mondunk a nagyenyedi missziónak küldött adományokért.

Arad 1750; Nagybánya 800; Bályok 450; Bernáth Erzsébet 100; Bihar 1300; Beszterce 500; Bagos 1000; Szilágyballa 2000; Brassó 1100; Kiskapus 900; Kolozsvár 2500; Fenes 500; Györgyfalva 325; Szamosújvár 600; Kisnyégerfalva 100; Goroszló1000; Győrfi Erzsébet 300; Vajdahunyad 200; Körösjánosfalva 240; Ipp 700; Kocsis Márton id. 850; Magyarlóna 1550; Lupény 500; Báthori Imre 3000; Hadadnádasd 1100; Perecsen 3100; Rogériusz-Nagyvárad 1200; Biharszentjános 650; Szatmárnémeti 4000; Szilágysomlyó 1200; Tamási 2000; Marosvásárhely 500; Torda 620; Érmihályfalva 1000; Aranyosegerbegy 100; Érszőllős 500; Zilah 2600; Összesen: 39835 RON.

Szeretettel és tisztelettel köszönjük meg mindazoknak a gyülekezeteknek és személyeknek, akik adakoztak a nagyenyedi misszió számára tartott húsvéti célgyűjtésben. Isten áldását kívánjuk testvéreink életére, tapasztalják meg Urunk békességét és gondviselő erejét életükben és szolgálatukban! 

A nagyenyediek nevében Kis-Juhász Vilmos, lelkipásztor

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.
A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium udvara - Fotó: alfahir.hu