Lelkimunkás-avatás Ottományban

Örömünnepre gyűlt össze az ottományi roma gyülekezetben a körzet és a környék testvérisége 2022. július 10-én, amikor Izsó István testvért lelkipásztorrá, Kerekes Endre testvért pedig diakónussá avattuk. Testvéreink már korábban is részt vállaltak a lelki munkából, a gyülekezeti szolgálatból és bibliai ismereteiket is bővítették a Roma Bibliaiskolában. 

Szűcs Sándor lp., a missziókerület elnöke hirdette az alkalmi igét a Fil 2:19-30 alapján, kiemelve, hogy az Úr szolgája szívén viseli az Ő ügyét és együtt munkálkodva szolgatársaival vállalja a kihívásokat is. Rövid igei üzenetet tolmácsolt Szabó László lp. is, bátorítva a testvéreket, hogy szolgáljanak elhívásukhoz méltóan. 

Testvéreink bizonyságtételükben elmondták élettörténetüket, megtérésüket és elhívásukat a szolgálatra, majd válaszoltak az avatóbizottság által feltett kérdésekre. Ezután az avatóbizottság – Szabó László, Kovács József, Papp László, Filep Szilárd és Gábor Rupi – imádkozott kézrátétellel értük, felavatva testvéreinket a szolgálatra. Köszöntések hangzottak el: Dan László, a KCA elnöke, Kőszegi Dániel, Dan Írisz, Kőszegi Zsóka, Daróczi Béla, Marján István, Balázs Antal bátorította testvéreinket, majd a nőszövetség nevében Papp Erzsike köszöntötte a felavatottak feleségeit, bátorítva őket is a hűségre férjeik mellett a szolgálatban. Ferenczi Béla testvér és a Bibliaiskola diákjai énekekkel és egy-egy igeverssel köszöntötték a felavatott testvéreket.

Nagy szükség van az Érmelléken a roma és magyar emberek között olyanokra, akik szívükön viselik az elveszettek sorsát és akik – vállalva a kihívásokat – készek beállni az Úr munkájába. Az áldott és felemelő alkalom végén a gyülekezet asztalközösségben is együtt élvezhette az ottományi testvérek vendégszeretetét.

Papp László lp.