RMBGySz*

Missziókerületi gyűlés Nagyváradon

Távolságtartással, mégis a hosszú idő utáni viszontlátás örömével gyűltek össze a nagyváradi missziókerület gyülekezeteinek képviselői 2020. december 12-én, Nagyváradon a belvárosi imaházban. Szűcs Sándor elnök testvér rövid köszöntése Székely András és Garai Zsolt testvérek vezetésével énekeltünk közösen, imádságra Moroz Tamás és Fodor Barna testvérek buzdítottak. A gyülekezetek képviselőinek számbavételekor hálával nyugtáztuk, hogy néhány gyülekezeten és körzeten kívül, a járványhelyzet ellenére, a testvérek szép számban eljöttek a találkozóra. Szűcs Sándor testvér elnöki beszámolójában elmondta, hogy a nagyváradi missziókerületben nyolc körzet van lelkipásztor nélkül, ezért imádkozni kell, hogy az Úr rendeljen munkásokat az Ő aratásába. Ugyanakkor kérve voltak a testvérek arra is, ha látnak lelkipásztornak vagy gyülekezeti vénnek alkalmas szolgálattevőket, kezdeményezzék a felavatásukat. Mivel Simon András lelkipásztor, missziókerületünk eddigi titkára, elköltözött Gödöllőre, szükséges volt a missziókerület vezetőségének tagjai közé behívni Boros Róbert testvért és a pénztári szolgálatra átmenetileg felkérni Albert István Zsolt testvért. A közgyűlés megerősítette Boros Róbert testvér tagságát és Albert István Zsolt testvér pénztárosi tisztségét a kerület vezetőségében. A jövő év költségvetési tervezetét Szász Imre testvér mutatta be, amelyet a küldöttek gyűlése elfogadott, jóváhagyva a szövetségi járulék 40 lejre való emelését is. Néhány hozzászólás után Budai Lajos testvér előadása által bátorított és tanított az Úr bennünket az evangelizációs szolgálatra, arra, milyen missziós kezdeményezéseket tehetünk a kívülállók felé. Testvérünk üzenetében olyan gyakorlati missziós módszereket tárt fel, amelyet most a járvány helyzet ideje alatt is gyakorolhatunk úgy a kívülállók, mint a gyülekezeteink tagjai felé. A közgyűlést közös imádsággal és dicsőítéssel ért véget! 

Szabó László, a kerület titkára

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.