RMBGySz*

Missziós kezdeményezések járvány idején

Tavasszal még úgy gondoltuk, hogy ez a járvány olyan lesz majd, mint egy rossz álom, elmúlik hamar és aztán tudjuk folytatni a szolgálatunkat. De azt látjuk, hogy van második, meg harmadik fordulója is. Ez a helyzet is jó alkalom arra azonban, hogy az evangéliumot hirdessük, mert sokaknak kérdés lesz az, hogy mennyit élnek, sokan a halál mezsgyéjére kerülnek, és ilyenkor lehetőségünk van arra, hogy bizonyságot tegyünk és embereket nyerjünk meg Krisztusnak. 

Motiválnia kell minket az evangélium továbbadására mindenekelőtt az Úr Jézus parancsa, akinek minden hatalom adatott feltámadása után. Nem azért, mert mi úgy szavaztunk, hanem az Atya emelte őt így fel. Ezzel a hírrel kell bejárjuk ezt a világot. Van azonban egy másik motiváció is: mégpedig a belső késztetés, amit érzünk az evangelizációra. Szeretnénk, hogy az élet megsokszorozódjon, hogy azt, amit mi kaptunk Jézustól, mások is megismerjék, mások életét is rendbe hozza. S a két motiváció akkor egyesül, amikor Jézus szava valóság lesz: „ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat”. Az is motiválhat minket a keresztyén életre, hogy ez egy jó élet. Ha szeretetből szolgálunk az Istennek, nem létezik, hogy az élet ne terjedjen tovább, és biztos, hogy megáldja a szolgálatunkat.  

De kik a kívülállók? Az ige alapján ők mindazok, akik kívül vannak Isten országán. A Márk 12-ben említett írástudó, aki azt kérdezi Jézustól, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, „nem volt messze az Isten országától”. Ezzel Jézus tulajdonképpen három dolgot fogalmaz meg: hogy lehet valaki távol az Isten országától, lehet hozzá közel és lehet benne is. Gyermekeink nagyon közel vannak az Isten országához, de nincsenek benne. És nem helyes, ha mi ennek az ellenkezőjéről biztosítjuk őket. Ugyanakkor felelősségünk, hogy a távolvalókat is hívjuk az üdvösségre. Ezért mondja Pál, hogy az Úr Jézus eljött és békességet hirdetett a távolvalóknak és a közel valóknak. 

Milyen bibliai példák vannak arra, hogyan nyertek meg kívülállókat az Úrnak? Egy nagyon jó példa az Úr Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal, de Pál apostol életét is említhetnénk. Tudjuk, hogy a zsidók nem álltak szóba samáriaiakkal, és ez szintén olyan dolog, ami akadályozhatta volna az Úr Jézust a bizonyságtételben. Ő viszont félreteszi ezt, annak az embernek a lényét látja és úgy közeledik hozzá, mint aki tudja, hogy ennek az asszonynak szüksége van a szeretetre, a vele való kapcsolatra, amely által igazán boldog lehet. 

S amit megfigyelhetünk itt az Úr Jézusnál az az, hogy nagyon magabiztosan beszélt az asszonnyal, mint aki tudja, hogy az igazság nála van. Ez nekünk is nagyon fontos, amikor olyan emberrel beszélünk, aki még nem ismeri az Urat, hogy határozott fellépésünk legyen. Ez nem büszkeséget jelent, vagy azt, hogy lehengerlem a másikat, hogy te még nem vagy megtérve, de az ott kell legyen a szívünkben, hogy az a személy, akiről beszélünk, páratlan. Olyan változást tud hozni az emberek szívében, mint senki más. Az Úrtól nyert öröm sokakat megtérésre indíthat. Másik példa Pál apostol titka, amiről az 1Kor 9 beszél. Elmondja, hogy a törvény alatt levőknek hogyan lett a törvény alattvalójává, a törvény nélkülieknek – a pogányoknak – pedig törvény nélkülivé, miközben a Krisztus törvénye ott volt az életében. Minket is ez a nyitottság kell jellemezzen és közel engedjük magunkhoz az embereket, illetve közeledjünk hozzájuk. Engednünk kell, hogy megismerjenek minket, anélkül, hogy mi átvennénk az ő gondolkodásukat. Az Úr Jézus úgy váltotta meg a világot, hogy megtestesült. Mi soha, de soha nem ismertük volna meg az Istent, ha Ő nem szólal meg. Egy modernkori példa a hatékony, gyakorlatias evangelizációra William Carey, aki mintakertészetet üzemeltetett Indiában, és ezáltal teremtett kapcsolatot az indiai emberekkel. Ebben a járvánnyal terhelt időszakban nekünk is keresnünk kell, hogy gyülekezetünk hogyan lehet hatással a környezetre, hogy adhatjuk át az evangéliumot, mert az Úr Jézus parancsa ezekben a speciális körülményekben is érvényes. Nem lehet, hogy miután elmúlik a járvány, csak fele gyülekezet marad majd, mert most be vagyunk zárva, és nehezen találkozhatunk az emberekkel. Említsünk néhány gyakorlati missziós kezdeményezést a kívülállók felé.

1. Fontos, hogy SMS- és email-üzeneteket írjunk. Már az idősek is el tudják olvasni a telefonos üzeneteket, és már vidéken is jó internetkapcsolat van.

2. A második lehetőség az internetes beszélgetések. A statisztikák azt mutatják, hogy ebben az időszakban sok lett a depressziós beteg, de azt is megjegyzik, a depressziósok sokkal könnyebben felvállalják a beszélgetést az interneten, mint a személyes találkozást. Fontos a házaspárokra való odafigyelés. A járvány ideje alatt sokan egymásra untak és probléma van a házasságokban. Főleg nemhívőknél. De a fiatalokra és az idősekre is figyeljünk oda, kezdeményezzünk beszélgetéseket. 

3. Legyünk ott az élet örömteli és szomorú eseményeinél. Például, ha egy családban gyermek születik, azonnal köszöntsük őket, kifejezve örömünket. Azok is szívesen fogadják a köszöntést, akik iskolát, egyetemet végeztek, házasságot kötöttek. Ha haláleset történik a faluban, a városban és elmegyünk a temetésre, ez sokat jelent a családnak. Talán soha nem felejtik el, hogy figyelmesek voltunk és ez készítheti a szívüket a megtérésre. Az ilyenek később sokkal könnyebben eljönnek az evangelizációra. 

4. Postán küldhetünk naptárat, könyvet. Az Úr ihlessen minket, hogy milyen küldeményt bocsáthatunk útjára. 

5. Egy másik lehetőség a telefonhívás. Készítsünk listát a vezetőkkel, osszuk fel és hívjuk fel – akár hetente – ezeket az embereket és szőjük bele ezekbe a beszélgetésekbe az evangéliumot. Az időseknek különösen jól esik az ilyen telefonhívás. 

6. A hatodik típusú missziós kezdeményezés a jótettek lehetnek. Például, ha valaki karanténba kerül, megegyezhet néhány testvérnő, hogy ételt készít, a testvérek abban, hogy bevásárolnak. A télifa előkészítése is ilyen jótett lehet, vagy az idősek számára a számítógép beállítása. 

7. Végül pedig fontos, hogy minden internetes közvetítés után adjuk meg a gyülekezet, a lelkipásztor(ok) elérhetőségeit (telefonszámát, email címét). Volt, akit ilyen módon ragadott meg Isten az elmúlt évben. 

Ha indít valamire az Úr, azt tegyük is meg. Mert ha odázzuk, elveszíthetjük a motivációt. Mert az ördög ravasz, szertejár, keresve, hogy kit nyeljen el. Tegyük meg azt, ami rajtunk áll, hogy az emberek az Úrhoz jöjjenek.

 

Budai Lajos, missziói alelnök

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.