RMBGySz*

Oltás vagy olt más?

A 2020-as év a koronavírus járvány jegyében telt, 2021 kezdete pedig a vírus ellen kifejlesztett védőoltás körüli vitáktól hangos. Egyesek örömmel fogadják a védőoltást, mások a mellékhatásoktól félnek. Egyesek számára ez imameghallgatás, mások lelki kárt, Isten elleni lázadást látnak annak elfogadásában. Nehéz ilyen helyzetben határozott tanácsot adni, s még nehezebb egységesen felsorakozni az adott tanács mögött. Nem vagyok sem orvos, sem kutató, de szeretném, ha az itt leírtak segítségével oszlanának a kételyeik, és növekedne a békességük azoknak, akik bizonytalanok, vagy lelkiismereti problémaként élik meg az oltáshoz való viszonyulást. Több nézőpontból is meg kell vizsgálni a kérdést.

Bibliai szempontok

Az Ige több helyen beszél az utolsó idők jellegzetességeiről. Ezek között megtalálhatók a halált okozó járványok (Lk 21:11). Az utóbbi 130 évben legalább kilenc világjárványt tartanak számon. Annak ellenére, hogy ezek a jelek be kellett következzenek, az emberek mindig keresték a megoldást a kellemetlen és veszélyes helyzetekre, az Isten népének pedig alkalom adatott a szeretet gyakorlására és az evangélium egyre sürgetőbb üzenetének hirdetésére.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az emberi lélek jóléte fontosabb a test komfortjánál. Az Úr Jézus határozottan tanította ezt (Mt 16:26). A testi életért való aggódásnál fontosabb a bűnbocsánat és üdvösség elnyerése, az immunizálásnál fontosabb új teremtésként Krisztusban élni (2Kor 5:17). A fizikai élet előbb vagy utóbb véget ér. Ha minden reménységünk csak a földi élettel kapcsolatos, s csak ezt akarjuk minél hosszabbá és gondoktól mentesebbé tenni, akkor az ige szerint a legnyomorultabbak tartozunk (1Kor 15:19). Az élet félelmei, aggodalmai, az azt körüllengő bizonytalanság érzése a Krisztustól kapott békesség által oldódnak fel. Istennek van hatalma végső soron az emberi test felett is. Ugyanannak az Úrnak, aki egyik alkalommal megóvta Pál apostolt a kígyóméreg halálos erejétől (ApCsel 28:5), máskor megengedte, hogy gyötrelmet okozó tövis adasson a testébe (2Kor 12:7). Érvényes tehát a megállapítás, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van (Róm 8:28).

Etikai szempontok

A kutatók és a gyógyszeripar válasza az egész világot átszövő járványra a rekordidő alatt elkészített védőoltás. A médiából árad az ajánlás, viszont az elképzeléshez képest alacsony az igénylők aránya (bár az utóbbi hetekben, az oltás hatékonyságának és a mellékhatások hiányának köszönhetően ez növekszik). Próbáljunk meg tisztázni néhány etikai kérdést.

1. A keresztyének nem gyógyászatellenesek. A keresztyén missziónak és szolgálatnak részét képezte a betegek és rászorulók ápolása, kórházak létesítése.

2. Kérdést vet fel az abortált magzat szerveiből nyert sejtvonalak használata az oltás kifejlesztése során. Hívő emberként elítéljük az abortuszt, és helytelenítjük az innen szerteágazó tudományos folyamatokat. A gyógyászati célokra használt sejtvonalakat ki lehet nyerni etikailag nem kifogásolható módon is. Meg kell jegyezni azonban, hogy a COVID 19 elleni védőoltás, egyesek állításával ellentétben, nem tartalmaz ilyen magzati sejteket, és az említett abortusz nem az oltás elkészítése céljából történt.

3. Az oltást az engedélyező hatóságok biztonságosnak és hatásosnak ítélték. Az esetleges rövid vagy hosszútávú mellékhatásokat nem ismerheti a páciens, ezért saját maga kell mérlegelje az egyik vagy másik oldalon vállalt kockázatot.

4. Az egyén felelőssége a közjó keresése. Ez azt jelenti, hogy nem csak a személyes elveit és érdekeit tartja szem előtt, hanem körülötte levők javát is keresi (Fil 2:4). Megfontolt hozzáállás szükséges tehát ezen a területen is.

Ellenvetések, összeesküvéselméletek

A média és a világháló jóvoltából az átlagember is viszonylag sok információval rendelkezik a járvánnyal és az oltással kapcsolatban, de sok az ismeretlen is az egyenletben. Ez táptalajt ad a különböző (ál)hírek és összeesküvéselméletek terjedésének. Ezek közül több bibliai igehelyeket használ, illetve tévesen magyarázza azokat, ezért a hívő embernek is résen kell lennie, hogy mit fogad el. Egyesek az oltás okozta genetikai elváltozásoktól, mások az oltással beültetett nanochiptől félnek, ami átveheti az irányítást az ember felett. A szakembereknek megvan a nemleges válaszuk ezekre a kérdésekre. Az oltásban meg lehet formázni egy ellenségképet, és riogatni vele másokat, s közben fel kell tenni a kérdést: nem vette-e már át az életed irányítását észrevétlenül a korszellem, az egyoldalú médiafogyasztás, a tömeghatás, a félelem?

Tovább fokozva a helyzetet, mások egyenesen a fenevad bélyegének felvételét látják az oltás elfogadásában. Az tény, hogy a mostani kor eseményei előkészíthetik az antikrisztusi időket, de nem mondhatjuk, hogy a védőoltás lenne az a bizonyos bélyeg. Szomorú azt látni az Isten népe körében, hogy a fenevad bélyegétől való félelem nagyobb, mint az az öröm, hogy Isten már elpecsételte az övéit. A fenevad az ő bélyegével csupán utánozni próbálja az Isten elpecsételő munkáját. Mindezt komolyan kell venni, de nem a félelem, hanem az Úrba vetett bizalom kell betöltse az életünket.

Végszó

A téma kimeríthetetlen, de hadd tegyünk néhány megjegyzést. Az Úr Jézus tanításából ismerjük a szúnyog és teve szindrómát. Sok véleménykülönbség felszínre jött az elmúlt egy évben. Vigyázzunk, hogy miközben saját véleményünknek próbálunk érvényt szerezni, ne okozzunk törést, felesleges botránkozásokat a gyülekezet egységében, és azok között.

Az álhírek és mendemondák terjesztésének energiáját fordítsuk az evangélium hirdetésére. Ezzel nyerjük meg igazán embertársunkat. Nem magunknak, hanem Krisztusnak.

Igényeljük vagy se az oltást? A bibliai és etikai érveket megfontolva, hitbeli döntésre van szükség. Hamarosan elérhető lesz az oltás szélesebb körben is. Aki él a lehetőséggel, ne ítélje meg azt, aki nem igényli, aki pedig visszautasította, ne tartsa kishitűnek azt, aki beolttatta magát (Róm 14:3). A következő időszak kihívása lesz testvérként kezelni és személyválogatás nélkül elfogadni az imaházban melletted ülő atyafit. Isten adjon erőt és bölcsességet hozzá!

Fazakas György lp., oktatási alelnök

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.