RMBGySz*

Tanulás: jellem és jövő

Életünk szerves része a tanulás. Gyermekként megtanulunk járni, beszélni, majd óvodába, iskolába megyünk és jövőnkett megalapozandó akár 16-18 évet is töltünk intézményes tanulással. A történet azonban nem ér véget itt. Ismeretszerzésünk, jellemünk formálódása egy életen át tart. Így, tanévkezdés küszöbén néhány gondolatot szeretnék megosztani a kedves olvasóval abból, amire engem is tanított és tanít az Úr tanulásom, iskolai tanításom, életem folyamán. Előre bocsátom, az élet iskolájában az olvasóval együtt tanuló diák írja e sorokat. 

Az Úr Jézus földi életére gondolva eszembe jutott a jól ismert eset, mikor a 12 éves fiatalembert, zsidó szemmel a férfivá válás küszöbén álló Jézust, szülei felviszik a templomba, a húsvét ünnepére. Hazafelé menet veszik észre, a fiú hiányzik, majd három napi keresés után megtalálják a templomban az írástudók közt, velük beszélgetve, „…Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.” (Lk 2:46, 52)

Szíven ütött az, hogy Isten Fia, az urak Ura alázattal, a templomban ülve hallgatja és kérdezgeti az írástudókat, akik elcsodálkoznak bölcsességén. Megfeddett Isten Lelke. Tanulásom, jellemformálódásom ugyanis sokszor ott bukott el, hogy nem hallgattam meg mást, nem kérdeztem meg véleményét, vagy esetleg elengedtem fülem mellett, gondolva, hogy én jobban tudom. Az alábbi leírás találó példája ennek a lelkületnek. Arany László verse nyomán ismerős a vadgalamb és a szarka példája, amelyben a szarka csakhamar magára hagyja a fészekrakáshoz mások nélkül is oly jól értő galambot. A vers így fejeződik be: „A vadgalamb maga maradt / Félig volt csak fészke kész / Most is hitvány lakóhelye / Látod, hogyha arra mész.” (Arany László: A vadgalamb és a szarka)

Ahhoz, hogy, akár iskolában, akár az életben tanuljunk, fejlődjünk, szükséges az aktív figyelem, az alázat, annak elismerése, hogy növekednem kell. Soha nem vesztes az az ember, aki fejlődési szándékkal figyel  mások tanácsára, leszűri belőle a jót, beépíti azt jellemébe. Most is, több mint 20 év távlatából meghatározó számomra egykori német tanárom pontossága, következetessége, szigorú, de kiegyensúlyozott, emberközeli jelleme. A bölcsen megtervezett tanulás velejárója a növekedés. 

Lukács az Úr Jézus növekedésének három dimenzióját írja le: a bölcsesség növekedését, a fizikai fejlődést, valamint a jellembeli növekedést. A bölcsesség több mint az ismeret. A bölcsesség értelmes, helyes döntéseket is jelent, amelyhez szükségünk van Isten vezetésére, testvérek tanácsára, de ismeretre is. A fizikai fejlődésről most nem szólunk, bár ez is Isten kegyelme. Ismertem olyan szülőket, akik amiatt szomorkodtak, hogy gyermekük betegség miatt nem fejlődött fizikailag. 

Végül, Jézus fejlődésének harmadik vetülete a jellembeli növekedés, amely Isten és emberek előtt kedves. Érdemes odafigyelnünk arra, kedves szülők, diákok, pedagógusok, hogy a tanulás-tanítás folyamatában sem első- sorban emberek, hanem Isten tetszését keressük.  Nem pusztán jövőnk megalapozása, vagy ismeretszerzés céljából tanulunk, bár ez is fontos. Krisztusért megyünk az iskolába, Érte tanulunk, tanítunk, az Ő  nevére akarunk dicsőséget hozni. Az emberek első sorban munkaerkölcsünk révén figyelnek fel Urunkra.

Ahogy minden élő szervezet növekszik, nekünk is növekednünk kell, a mennyei célig. Tanulásban, munkához való hozzáállásban, jellemben, krisztusivá válásban. Pál ezt mondja: „Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért” (Fil 3: 13-14).

Tanévkezdés előtt állunk. Mindent könnyebb elkezdeni, mint kitartó, szívós munkával befejezni. A célratörő élet nemcsak lelkiekben érvényes. Legyenek tanulásunkban is, munkánkban is egészséges, bölcs céljaink, amelyért készek vagyunk áldozatot hozni, „izzadni” is ha kell és Isten dicsőségére megvalósítani azokat. 

Áldott tanévet kívánok minden diáknak! Minden kedves szülőnek, pedagógusnak is kívánom Urunk bölcsességét, erejét, a tanulás és nevelés isteni feladatában!

Vékás Benjámin

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.