„Teljetek meg Lélekkel” (Ef 5:18b)

Hiszünk a szentháromságban, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. Hisszük, hogy az Atya és a Fiú elküldte a Szentlelket ebben az utolsó időben, hogy jelenlétével és erejével munkálja az ember megváltását, megszentelődését, beépülését az Egyházba. De a misszióban való részvételét is segíti, felruházva az új embert és az Egyházat azokkal az életbevágóan fontos erőkkel, képességekkel, ajándékokkal, amelyeket nem lehet sehol a világon megszerezni, s amelyek egyenesen Istentől származnak. 

Hisszük, hogy a Szentlélek és az Egyház közös tevékenysége által terjed a megváltás örömüzenete a föld végső határáig, amíg Jézus újra eljön.

Ennek az igazságnak az ismerete mellett az is fontos, hogy milyen módon válik valóra a mindennapokban a keresztény és a gyülekezet életé-ben a Szentlélekkel való kapcsolat. Az igében tanítások, felszólítások és személyes élettörténetek mutatják be Isten azon akaratát, hogy az ember a lehető legszorosabb közösségben legyen a Szentlélekkel. Jézus és a hithősök példájában, az apostolok tanításában hangsúlyozottan megtaláljuk a Szentlélekkel való megtelés szükségességét és lehetségességét. 

Egy természettudományos példával élve, tudjuk, hogy a nehezebb fajsúlyú folyadék kiszorítja a könnyebbet. Mielőtt tovább olvasnád ezt az írást, szánj időt a következő kísérletre, amelybe vond be a családodat is úgy, hogy beszélgettek róla. Vegyél egy kisebb, átlátszó poharat, olajat és vizet és menj a mosogatókagylóhoz. Mindenekelőtt töltsd tele a poharat olajjal. A lényünk, elménk, érzéseink, döntési akaratunk és cselekedeteink tele vannak mindenféle fajsúlyú dolgokkal, amelyek az ige tanítása szerint születésünktől fogva nem tetszenek az Istennek és károsak ránk és a környezetünkre. Gondolj most azokra a dolgokra, amelyekkel harcolsz, amelyekhez sok kudarc, keserűség, kellemetlen történet kötődik az életedben. Emlékezz, hányszor akartál már megszabadulni ezektől önerőből, miközben kudarcba fulladtak a kísérleteid. 

Most vedd a vizeskancsót, és miközben lassan teletöltöd a poharat figyeld, ahogy a víz kiszorítja az olajat. A Szentlélek mindennél fajsúlyosabb ebben a világban. Nincs olyan gonosz dolog, amit ne tudna a lényünkből kiszorítani. Töltsd addig a vizet, amíg minden csepp olaj kifolyik a pohárból és csak víz marad benne. Te is tele lehetsz Isten Lelkével, ez nem ritka jelenség az emberek között! Két dolgot kell megtenned: kérjed és engedd, hogy az Atya és a Fiú teletöltsön Vele. Pál apostol a gyülekezetet, a régóta megtérteket szólítja fel, hogy teljenek meg Lélekkel. Jézus tanítja, hogy az Atya ad Szentlelket azoknak, akik kérik tőle. 

Most vedd a kancsót és töltsd tovább a már megtelt pohárba a vizet, s engedd, hogy lefolyjon az oldalán. Jézus azt mondta a samáriai asszonynak, hogy a benne hívőkből a Léleknek, mint élő víznek folyamai fognak ömleni. Ez veled is megtörténhet!

A Szentlélek szorítja ki belőlünk a gonosz gondolatokat, érzéseket, akaratot és cselekvést. Erre csak Ő képes! Nincs nála fajsúlyosabb erő, ezért neki minden lehetséges! Telj meg Lélekkel ma és életed minden napján! Hogyan? Egyszerűen úgy, hogy hiszel Jézus Krisztusban, aki szeretetből érted adta az éle-tét, és minden reggel, vagy amikor csak szükségét érzed, kéred az Atyától, hogy töltsön tele az ő Lelkével! Így leszel boldog átélője annak, hogy életed Krisztusra hasonlít, örömöt okoz Teremtőjének, miközben a lehető leghasznosabb szolgálatot teszi a környezete számára! Teljetek meg Lélekkel!

Györfi Elek Tóbiás lp., Barót