Temetés Ilosván

Ilosván 2021. december 21-én megszomorodott szívvel, de Isten akaratában megnyugodva és a viszontlátás reményében gyűltünk össze, hogy elkísérjük utolsó földi útjára a selymesilosvai gyülekezet egyik hűséges tagját, † Demjén Margit testvérnőnket, akinek Isten 82 évet adott e földi létben. Életének korai szakaszában elfogadta az Úr Jézust személyes Megváltójának, és hitvalló bemerítésben részesült. Majd házasságot kötött Csóka Balázzsal, 55 évig élve vele együtt szeretetben és hűségben. Házasságukat Isten tíz gyermekkel áldotta meg, akiket önfeláldozóan neveltek. Az önfeláldozás, a család iránti odaadás, a kedvesség volt életének igazi dísze. Életét az imádkozás szolgálata jellemezte. Hisszük, hogy testvérnőnket az Úr elkészítette, a szívében volt reménység az Istennel való találkozásra. A gyülekezetnek hűséges szolgáló, imádkozó tagja volt. Öregen és betelve az élettel, szívében élő reménységgel, felemeltetett egy jobb hazába. Életéért hálát adunk Istennek, minden jóért, amit benne és általa tett. A gyászistentiszteleten a vigasztalás igéit a helyi lp. hirdette az 1Móz 50:24 alapján, a temetőkertben pedig a Jel 5:1-8 szerint a feltámadás üzenetét. Emléke legyen áldott.

Székely Béla Dániel lp.