RMBGySz*

Temetés Nagybányán

2022. február 23-án kísértük utolsó útjára s helyeztük örök nyugalomra az alig 15 hónapja elhunyt szeretett felesége mellé † id. Kaszta János testvérünket Nagybányán, a virághegyi temetőben. Testvérünknek nagyon hányatott életben volt része. 1944-ben, Hadadon, hívő családban született ötödik gyermekként. Alig 9 éves, amikor az öt kiskorú gyermek elveszti édesanyját. Édesapjuk újranősülésével az árvaság okozta szomorúság mellett a mostohaság olykor fekete fellege is megjelent a még zsenge gyermeki életük fölött. Jöttek a költözések: Hadadból Vajdahunyadra, onnan Zilahra. A zilahi évek után katonaság, egy komoly baleset. A nagykorúságot már elért gyerekek közül négyen Nagybányára kerültek. János (Jancsi) testvérünk kitanulja az asztalos szakmát, melyben megmarad nyugdíjazásáig. A hívő családban és gyülekezetben kapott tanítás mélyen meggyökerezett szívében, s ebből eredően átadta életét Jézus Krisztusnak. Döntéséről 23 évesen, nyíltan is bizonyságot tett bemerítés által 1967-ben, az Avasújvárosi Baptista Gyülekezetben, Erdei Ibolyával, akivel 1968-ban házasságot is kötöttek. Három fiúgyermekkel áldotta meg őket az Úr, akik jelenleg is a gyülekezetünk hűséges szolgálattevői. János testvérünk az ő szelíd, alázatos, talán hallgatag természetével mindig megtalálta a helyét az Úr szolgálatában. Alapos tagja volt az énekkarnak, férfikarnak, fúvóskarnak. Szakmai tudását gazdagon kamatoztatta az új imaház építésénél. Ez év február 22-én, egy rövid betegség okozta szenvedés után az Úr magához szólította. A gyászistentiszteleten szolgáltak János Csaba helyi lelkipásztor magyar nyelven a Jn 10:27-30, és Virágh József testvér román nyelven az Ézs 40:8-9 alapján. A kápolnánál és a sírnál az énekkar szolgálata mellett imát mondtak Kaszta Áron, illetve Bogya József testvérek. Az Úr vigasztalását kívánjuk a hátramaradt gyászoló gyermekeinek és családjának. (Mátis Csaba)