RMBGySz*

Testvéri tanácskozás Sarmaságon

A szilágysági missziókerület is választóközgyűlést tartott

2018. december 2-án a szilágysági missziókerület gyülekezeteinek küldöttei a Tövishát, Szilágyság és Szatmár határán, Sarmaságon gyülekeztek választói közgyűlésre, ahol a váradi vonat mozdonyt cserél. Négy munkás éve már ugyanis annak, hogy a jelenlegi vezetőket beiktatták. 

A mínusz tíz fok is segített, hogy frissen érkezzenek a testvérek a jól fűtött imaházba, és 10 órakor felcsendüljön a közös dicséret. Sebestyén László szilágyszentkirályi és Székely Béla helyi lelkipásztor vezette imában a gyülekezetet a Lk 3:2, illetve a Róm 12:1 és a 2Krón 7:14 alapján. „Szolgálatunk minőségét az határozza meg, hogy az Úr szava utolért-e minket, mint Zakariást. S erre általában a pusztában kerül sor, amikor egyedül vagyunk és imádkozunk”, mondta Sebestyén László. „Ha keresi az én orcámat… Mi kit keresünk? A világ a szerető embereket keresi”, hangsúlyozta Székely Béla.

Az imaáhítat és a buzgó énekek után a küldötteket vette számba a közgyűlés, majd a leköszönő vezetők beszámolói következtek. Szűcs Sándor kerületi elnök elcsukló hangon köszönte meg a kerület pásztorainak, szolgálattevőinek és testvériségének a támogatását, és bejelentette, hogy Belényesben, a nagyváradi missziókerületben szolgál tovább. Veress Ernő a pénztári adatokat osztotta meg, majd szó esett a kerület nagy projektjéről, a szilágysági oktatási központ megvalósításáról. Az ezzel kapcsolatos elképzelések lassan kristályosodnak, és a közgyűlés a következő vezetőségre bízta ennek továbbvitelét. Arra a vezetőségre, amelyet a következő percekben meg is választott a küldöttség. Ennek értelmében a missziókerület elnöke Pardi Félix, alelnöke János Csaba, titkára továbbra is Borzási István, és a pénztárosi pozícióban sem történt változás, ezt Veress Ernő viszi tovább. A Szövetség következő évi tanácsosjelöltjei között az előbbi négy vezetőn kívül még Fazakas György hadadnádasdi lelkipásztor lesz ott. A kerület vezetőtanácsának 6. tagja Nagy István, 7. pedig Székely Béla.

A választások befejeztével Borzási Pál szövetségi főtitkár tartott előadást a vendégszeretet és az evangelizálás kapcsolatáról és fontosságáról. (Ennek írott változatát 2019 februári számunkban közöljük.) „A ókori népek rendkívül fontos dolognak tartották a vendégszeretet gyakorlását. Amíg az egyiptomiaknál a túlvilági jólétet biztosította valaki avendégfogadás gyakorlása által, addig a görögöknél a civilizált lét jele volt, a rómaiaknál pedig kultikus, vallásos gyakorlatnak számított. A zsidó nép életében is fontos volt a vendégfogadás. Mind az Ószövetség, mind az Újszövetség hangsúlyozza ezt. A Lukács evangéliumáról mondta valaki, hogy e teljes könyv leírása folyamán Jézus vagy vendégként, vagy vendég, vagy vendéget fogad. ugyanakkor a vendégfogadás egy kitűnő evangelizációs módszer. Nem váltja ki a többi evangelizációs módszert, de kitűnően kiegészíti azokat.”

A testvérek találkozójával párhuzamosan a testvérnők a vasárnapi iskolai teendőkről beszélgettek, és ők is új vezetőket választottak. 

Békés, jó hangulatú találkozó volt, meleg testvérszeretettel és finom ebéddel kegészítve.

[G. G.]

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.