RMBGySz*

Zilah, 2014: Fazakas Ferencné

2014. augusztus 31-én kísértük utolsó útjára özv. Fazakas Ferencné testvérnőt a Zilahi Baptista Gyülekezet volt tagját, aki férjéhez hasonlóan szintén 86 évet kapott Istenünktől. Már fiatal leánykorban megismerte a „Jézus Krisztusban” felkínált kegyelmet és 1944 nyarán megkeresztelkedett a hadad-i gyülekezetben.

Házasságukat az Úr egy leánygyermekkel áldotta meg. Nagyon hűséges testvérnő volt, aki a vendégszeretetet cselekvő módon gyakorolta. Életének utolsó több mint 10 évét házhoz kötötte a betegsége, csak a lakásban tudott közlekedni egy fémkeretes járókával. Mivel értelmileg nem volt fogyatékos nagy örömére szolgált, hogy az interneten közvetített istentiszteletek nagy részét élőben láthatta és hallhatta.

A gyászistentisztelet első része a zilahi református ravatalozónál volt megtartva, ahol igét hirdetett Pardi Félix testvér a zilahi gyülekezet lelkipásztora a Jób.19: 25-27. terjedő igeversek alapján. Testvérünk kiemelte a felolvasott versek alapján Jób hitvallását, bizodalmát és Istenre való támaszkodását a nehéz és emberileg elviselhetetlen helyzetben is.  

A gyászistentisztelet második része a Szilágygörcsöni Baptista Gyülekezet temetőkertjében folytatódott, ahová férje mellé helyezték földi maradványait. Igét hirdetett Bándi Sándor nyugalmazott lelkipásztor, a Zsolt. 103:1-2, 11-17. terjedő igeversek alapján. Testvérünk kihangsúlyozta, hogy ez a zsoltár azoké, akik nem feledkeznek el Isten jótéteményeiről.  

A gyászistentisztelet alkalmával, Zilahon és a szilágygörcsöni temetőkertben is a zilahi ének és zenekar szolgált.