RMBGySz*

2017. augusztus 17., csütörtök

DÉLELŐTT | 

Hamis tanítások

Igehely: Zsid 13:1-9; Kulcsige: Zsid 13:9 „Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek.”

A hamis tanításoknak való behódolás terméketlen idejében a megsújtott értelem duzzadásával egyenes arányban sorvad a szív. S ahogy sorvad, úgy válik egyre súlytalanabbá, s ha nem jött volna a változhatatlan Krisztus, úgy halna benne csírájába minden, ami élet. A tévtanítások recepteket állítanak ki gyógyszerekről és diétákról, az önmegváltás és önmegvalósítás különféle szertartásairól. A betű öl – a Lélek megelevenít! Az Írás szavának Lélektől duzzadó harmat- és olajcseppjei utat találnak a tikkadó talajhoz, a rozsdamarta szív-rugókhoz, és titokzatos módon állítják helyre az Isten által eltervezett rendet. Ebben a rendben helye van a foglyok meglátogatásának, a megelégedettségnek, a szenvedők felkarolásának, a hamisság receptjei széttépésének. Az Ige szavának való boldog engedelmesség rügyfakasztó idejében az elme megújulásával egyenes arányban erősödik a szív egyre emberiesebbé, egyre krisztusibbá. Mik a hamis tanítás ismertető jelei? Milyen tévtanokkal találkoztál már, és hogyan tudtál ellenük állni?

Kiss Lehel

DÉLUTÁN | 

Aki nem számolt a következményekkel

Igehely: 2Krón 24:17-25; Kulcsige: 2Krón 24:20 „Akkor az Isten felruházta lelkével Zekarját, Jójádá főpap fiát, aki a nép elé állt, és ezt mondta nekik: Így szól az Isten: Miért szegtétek meg az Úr parancsolatait? Nem válik az a javatokra! Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott benneteket.”

E rövid igerész alapján nézz körül a mai keresztény világban. Mintha a történelem ismétlődne meg. Meghalt Jojádá főpap (akinek köszönhető volt az Úr házának és az áldozatoknak a tisztasága), s azonnal jön a nép hajbókolva a király elé. És nem a gazdasági, megélhetési gondokkal, hanem az istenimádat változtatását kérik, azt, hogy ne az eddigi Istent, hanem ki-ki a maga választotta istenét imádhassa a maga módján. Ma a nagyhatalmak kormányfői teszik ezt. Azok, akik keresztény országok (népek) vezetői. Egyre több, a Joás király által megengedett utálatos (vagy kevésbé utálatos) dolgokhoz hasonló cselekedetekre kényszerítenek egyházi vezetőket, lásd: egyneműek házasságkötése, keresztény szimbólumok leszerelése középületekről, testvérnek nevezni a nem keresztény egyházakhoz tartozókat is stb. Ez még csak a kezdet. Téged ki és mi kényszerít? Könnyű engedni a kísértőnek, de sokkal nehezebb lesz elviselni a következményét. Számolsz-e ezzel? A következmény minden időben a halál volt. Joás részére a csúfos fizikai halál. A te részedre a fizikai halálon túl, az örök kárhozat. Számolsz-e ezzel? (MCs)

Mátis Csaba

2017.08.17.