RMBGySz*

Mindennapi áhítatok 2019-re

2021. január 17., vasárnap

Igehely: Mk 2:23-28; Kulcsige: Mk 2:27 „Majd hozzátette Jézus: A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért.”

A bíróságok épületében több helyen is megtalálható a felirat: „Senki sem áll a törvény felett.” Azonban a törvényhozó mindig a törvény felett áll, mert a törvény az emberért van, és nem az ember a törvényért. Más szóval nem a törvény a fontosabb, hanem az ember, akit szolgál a törvény.

2021. január 16., szombat

Igehely: Mk 2:18-22; Kulcsige: Mk 2:22 „És senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szétrepeszti a bor a tömlőt, és tönkremegy a bor is, a tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való.”

Igénkben a kérdezők a böjt felől érdeklődnek az Úrtól, mert azt látták, hogy Jézus tanítványainak magatartása különbözik ebben és más téren is a Keresztelő János és a farizeusok tanítványainak magatartásától.

2021. január 15., péntek

Igehely: Mk 2:13-17; Kulcsige: Mk 2:17 „Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzájuk: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”

Lévi szerette a pénzt. Hivatalában azon fáradozott – akár törvénytelenül is –, hogy minél több pénze legyen. Ezért őt és vámszedő társait senki nem szerette.

2021. január 14., csütörtök

Igehely: Mk 2:1-12; Kulcsige: Mk 2:8 „Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben?”

Milyen különleges helyzetben volt Kapernaum lakossága! Ott lakott köztük a jó Mester, láthatták csodatételeit, hallhatták igehirdetéseit. Sajnos, mindezt nem értékelték, végül szigorú ítéletben lett részük.

2021. január 13., szerda

Igehely: Mk 1:40-45; Kulcsige: Mk 1:45 „Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan egyetlen városba sem, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és odamentek hozzá mindenfelől.”

Vidékünkön – ilyenkor télen – rendes, téli időjárási körülmények között fehér hótakaró borítja a tájat. A szép, tiszta fehér hó a tisztaság szimbóluma.

2021. január 12., kedd

Igehely: Mk 1:32-39; Kulcsige: Mk 1:34 „Sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték őt.”

Simon Péter anyósa csodálatos meggyógyításának az is a következménye lett, hogy aznap este az egész város összegyűlt az ajtó előtt, ahol Péter lakott. Az emberek Jézushoz hoztak sok beteget és megszállottat, hogy meggyógyítsa őket.