RMBGySz*

Mindennapi áhítatok 2019-re

2021. június 20., vasárnap

Igehely: 1Móz 22:1-19; Kulcsige: 1Móz 22:12 „Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.”

Az életben az ember sokszor próba közepette találja magát. Ez alól az édesapák sem képeznek kivételt. Olyan váratlan körülmények kerülnek az életünkbe, amikor nem mindegy, hogyan cselekszünk, vagy milyen döntést hozunk az adott helyzetben. Sokszor próbára van téve az édesapa is.

2021. június 19., szombat

Igehely: Zsid 10:35-39; Kulcsige: Zsid 10:35 „Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.”

Annak, aki Krisztusért üldözést szenved, talán megfordul a fejében, hogy ne adja–e fel a hitét. A levél írója bátorítja azokat, akik szenvedéseken mentek át, hogy megéri kitartani. Már csak kevés idő van hátra és a megjutalmazás közelebb van, mint gondolnák.

2021. június 18., péntek

Igehely: Ézs 40:27-31; Kulcsige: Ézs 40:31 „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”

A fogságba hurcolt nép közül egyesek talán úgy vélekedhettek, hogy „elrejtetett az én utam az Úrtól és ügyemmel nem gondol Istenem?!”, mert nem akkor érkezett a szabadítás, amikor ők szerették volna.

2021. június 17., csütörtök

Igehely: Zsid 11:23-29; Kulcsige: Zsid 11:27 „Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent.”

A Zsidókhoz írt levél írója serkentő példákat tár elénk a hitben való kitartásra. A hithősök nem csak hogy példák előttünk a kezdésben, hanem az élet befejezésében is. Hogyan válhat valaki hőssé, ha nem nyeri meg a végső csatát?

2021. június 16., szerda

Igehely: Jak 1:12-18; Kulcsige: Jak 1:12 „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.”

Jakab apostol világos alapot fektet le azon esetekre, amikor a keresztyén emberek kísértéseken mennek át. Isten nem vádolható azzal, hogy embereket kísértene, hogy vétkezzenek. Ellenkezőleg, az Ő szent természetében nincs kapacitás a bűnre, ezért Ő sem kísért senkit.

2021. június 15., kedd

Igehely: 1Tim 5:3-7; Kulcsige: 1Tim 5:5 „A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal.”

Pál apostol ebben a részben a figyelmet azon alcsoportokra (özvegyek, idősek, szolgák) fordítja, amelyeket az emberek gyakran figyelmen kívül hagynak, kizsákmányolnak vagy lenéznek. Isten pásztorális gondviselését azonban nem kerüli el egyetlen csoport sem.