RMBGySz*

Mindennapi áhítatok 2019-re

2020. április 19., vasárnap

Igehely: Mt 23:1-15; Kulcsige: Mt 23:13 „Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt: ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni.”

A 23. fejezetben 8-szor olvassuk a jaj néktek kifejezést. Az Úr Jézus ezekkel próbálta felébreszteni a farizeusokat és írástudókat vallásos álmukból. Az első: jaj a farizeusoknak, mert nem mennek be a mennyek országába, és másokat is megakadályoznak ebben.

2020. április 18., szombat

Igehely: Mt 22:34-46; Kulcsige: Mt 22:37-39 „Jézus így válaszolt: «Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.» 38Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: «Szeresd felebarátodat, mint magadat.»”

A farizeusok arra voltak kíváncsiak, hogy Jézus szerint a sok parancsolat közül vajon melyik a legnagyobb. Jézus most sem részletezi a törvényt, hanem összefoglalja az egészet két parancsolatban, mint ahogy az eredetileg is két kőtáblára volt felírva.

2020. április 17., péntek

Igehely: Mt 22:23-33; Kulcsige: Mt 22:32 „«Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene»? Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké.”

Ha tegnap hálásak voltunk a farizeusokért, akkor ma örvendjünk annak, hogy a szadduceusok sem akartak lemaradni a farizeusok mögött, és az ő álnok módon megfogalmazott kérdésüket is úgy válaszolta meg Jézus, hogy mi is érthetünk belőle.

2020. április 16., csütörtök

Igehely: Mt 22:15-22; Kulcsige: Mt 22:21 „Azt felelték: A császáré. Ő akkor ezt mondta nekik: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!”

Igazán hálásak lehetünk azokért a farizeusokért, akik ugyan gonosz szándékkal tették fel a kérdést az Úr Jézusnak, mert az Úr Jézus nemcsak nekik, hanem nekünk is válaszolt. Sokszor kerülünk ugyanis választás elé. Kinek mit adjunk, kinek mivel tartozunk?

2020. április 14., kedd

Igehely: 1Pt 3:17-22; Kulcsige: 1Pt 3:18 „Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.”

Jézus Krisztus küldetésének célja, hogy Istenhez vezessen minket. Úgy vezet, hogy előttünk jár. Azt olvastuk, hogy halálra adatott test szerint, és megeleveníttetett Lélek szerint. Amennyiben Őt követve Istenhez akarunk jutni, úgy nekünk is hasonló utat kell bejárni. A Római levél 12.