RMBGySz*

Mindennapi áhítatok

2022. október 20., csütörtök

Igehely: ApCsel 5:33-42; Kulcsige: ApCsel 5:38b-39 „Mert ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül; ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhetne, hogy Isten ellen harcoltok.”

Az apostoloknak a Jézusról szóló beszéde mellett a Szent Szellem bizonyságtevése olyan erősnek bizonyult, hogy Izráelnek a názáreti ellenes legfőbb tanítói is elbuktak. A helyzet megoldását csak az apostolok megsemmisítésében látták.

2022. október 19., szerda

Igehely: ApCsel 5:17-32; Kulcsige: ApCsel 4:20-21a „Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig, miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket.”

Az apostolok méltatlankodás nélkül elfogadják a hatósági döntést, a bebörtönzést. Engedelmességük származéka az újabb isteni beavatkozás egy angyal megjelenésével. Így valósul meg a „győzelemről győzelemre” jutás, a meggyőző kijelentés, hogy a Krisztus parancsa felülírja az emberi rendelkezést.

2022. október 18., kedd

Igehely: ApCsel 2:42-47; Kulcsige: ApCsel 2:42 „Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.”

Az első gyülekezet tevékenységének leírását találjuk itt. A különböző társadalmi helyzetekből jött emberek saját lelkükben tapasztalták Isten Szellemének munkáját. A közösségi élet Isten jelenlétében történik. Az imádatban ott van az Imádott. A kenyér megtörésében jelen van a Megtöretett.

2022. október 17., hétfő

Igehely: ApCsel 2:37-41; Kulcsige: ApCsel 2:41 „Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.”

Az emberiség problémája a bűn, az Isten parancsainak megszegése, de mivel az ember nem képes megtartani a parancsolatokat, ezért az Úr Jézus keresztáldozata mentesíti az Isten ítélete alól mindazokat, akik elfogadják ezt a kegyelmet.

2022. október 16., vasárnap

Igehely: ApCsel 2:7-12; Kulcsige: ApCsel 2:11 „Zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.”

Ahogyan a Megváltó földre jöttét égi jelek hirdették; Izráel pászkaünnepének nappalán háromórányi sötétség lett és a templom kárpitja kettéhasadt; a kovásztalan kenyerek ünnepén az Úr Jézus teste romolhatatlannak bizonyult; az új zsenge ünnepén földrengés közepette gördült el a kő a feltámadt Kri